075 711 28 22 / contact   
DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET
herstellen van een burn out met vertrouwen, vrijheid, succes en een zonnige toekomst
ENG   
NL   

Main Content

Burn out herstel traject

Wat is een Burn out?

Een Burn out is het gevolg van lange tijd functioneren met veel stress zonder voldoende ontspanning. De situatie van overspanning duurt soms jaren, terwijl de symptomen van Burn out zich meer en meer openbaren. Door de oorzaken van de chronische stress te ontkennen werken mensen zich ongemerkt naar een Burn out. Meer informatie over oorzaken en gevolgen van een Burn out op de speciale pagina.

Persoonlijke aanpak

Een krachtig herstelprogramma gebaseerd op de methode Futura Esperanza. Met onze ervaring en kennis van zaken is het mogelijk om op korte termijn effectief te herstellen van een Burn out. Binnen drie maanden weer geheel of gedeeltelijk aan het werk.

Aandachtspunten

In het herstelprogramma is in ieder geval aandacht voor:

  • De oorzaken en gevolgen van de Burn out;
  • Het arbeidsproces, werksituatie en werksfeer;
  • Loopbaan: keuze en ontwikkeling;
  • Aandacht voor de energiebalans;
  • Bewuste en onbewuste denkprocessen;
  • Nieuwe inzichten;
  • De ‘voordelen’ van een Burn out.

Begeleiding

Onder inspirerende begeleiding werken aan “echte” oplossingen. We bieden naast begrip voor de situatie, de juiste inspiratie en structuren om te komen tot inzichten en oplossingen. Door inzicht te krijgen ontstaat weer vertrouwen in de toekomst.

Voor wie?

Voor gemotiveerde mensen die willen herstellen van een Burn out. Weer op een gezonde manier functioneren in de maatschappij en het arbeidsproces. En tevens een nieuwe Burn out willen voorkomen.

Informatie en contact

 

Hoe werkt het?


1. Voorbereiding

A.  Na de opdracht volgt een uitgebreide intake met zowel de medewerker, als de leidinggevende.
B.  Vervolgens een uitgebreid onderzoek naar de werksituatie.
C.  Bij voorkeur ook een gesprek met een naaste om een beter beeld te krijgen over de sociale conditie.

Op basis van de intake gesprekken en het onderzoek stellen wij een persoonlijk programma samen.

Communicatiemoment met direct betrokkenen. Verslaglegging, overleg etc.

2. Bewustwording en loslaten

De medewerker kan op korte termijn beginnen met het eerste deel van het programma en dus met zijn of haar herstel. Dit vindt plaats in een vertrouwde omgeving, omdat mensen met een Burn out op zoek zijn naar rust en zekerheid. Dagelijks intensief bezig met thema’s als bewustwording en loslaten.

Communicatiemoment met direct betrokkenen, zoals werkgever en bedrijfsarts. Verslaglegging, overleg etc. Ook het moment om aan te vangen met re-integratie en het zonodig aanpassen van de werksituatie.

3. Balans en toekomst

Op basis van het voorgaande wordt het programma samengesteld voor het tweede deel van het programma. Opnieuw een maand lang dagelijks intensief bezig met thema’s als balans en toekomst..

Communicatiemoment met direct betrokkenen, zoals werkgever en bedrijfsarts. Verslaglegging, overleg etc. In ieder geval aandacht voor het proces van re-integratie en de aanpassingen van de werksituatie.

Informatie en contact

4. De reis

Na twee maanden gaat de deelnemer voor een werkreis van 9 dagen naar Tenerife. De ultieme test voor het herstel en de mogelijkheid om een periode van herstel af te sluiten. 9 dagen van intensieve training en coaching, gecombineerd met ontspanning. De reis eindigt met een persoonlijk Plan van Aanpak, inclusief een realistisch werkhervattingplan, dat aan werkgever ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

Communicatiemoment met direct betrokkenen, zoals werkgever en bedrijfsarts. Verslaglegging, overleg etc. Op basis van het werkhervattingplan weer geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces.

5. Afronding

Kort na thuiskomst zal de werknemer weer deel gaan nemen aan het arbeidsproces. Die deelname zal door ons worden begeleid om te voorkomen, dat er een terugval ontstaat.

Communicatiemoment met direct betrokkenen, zoals werkgever en bedrijfsarts. Verslaglegging, overleg etc. Afronding van het traject.


Bel 075-7112822 voor meer informatie

Nog even dit.

Het is belangrijk, dat het herstelproces resulteert in een werkhervatting binnen zes maanden na de eerste ziekmelding. Uit onderzoek is gebleken, dat na ongeveer zes maanden de medewerker zijn of haar motivatie verliest en dat de werkgever inmiddels een andere oplossing heeft gevonden voor invulling van de functie. Dit zorgt voor extra blokkades voor de terugkeer in het arbeidsproces. Vaak onnodig en kostbaar voor alle betrokkenen.

Snel herstel

Gelet op het bovenstaande is het voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.  Dit is te bereiken door de medewerker een gerichte specialistisch behandeling aan te bieden. Wij richten ons op de eerste re-integratie inspanningen na 4 tot zes weken na de ziekmelding en binnen 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten. Neem vandaag nog contact op en vraag een offerte op maat.  

Meer over de symptomen van stress en de oorzaken en gevolgen kunt u lezen op onze speciale pagina.

effectief realistisch betrokken