+31(0) 75 711 28 22 / contact   
DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET
coaching in herstel, loopbaan, juridische zaken, mediation of advies.
ENG   
NL   

Main Content

Wanneer helpt de methode Futura Esperanza?

 

Angst en eenzaamheid

In onzekere tijden, zoals tijdens deze Corona crisis, wordt het gevoel van angst bij veel mensen steeds sterker. Het reeds aanwezige gevoel van eenzaamheid wordt extra versterkt. Door de angsten te gaan benoemen en waarderen ontstaat langzamerhand meer zelfvertrouwen. Daarmee verkleint het nare gevoel van onveiligheid en onzekerheid, waardoor je alles beter aan kunt.

Onzekerheid

Iedereen is wel eens onzeker. Dit kan zijn over een relatie, jouw toekomst, werk, uiterlijk, geaardheid. Daar is op zich niets mis mee. De problemen ontstaan als die onzekerheid te grote vormen gaat aannemen. Door de gedachten en gevoelens in beeld te brengen en bespreekbaar te maken ontstaan oplossingen. Communiceren met partners of leidinggevenden op een positieve manier zorgt voor vertrouwen. Leren van jezelf te houden en te ervaren dat het goed is. Je mag er zijn en bent goed zoals je bent.

Spijt

Het komt je vast bekend voor. Achteraf spijt hebben van bepaalde daden. Je schamen voor je familie, partner of jezelf. Boos zijn, omdat je na een behandeling toch weer een terugval krijgt. Het is belangrijk om hiermee om te leren gaan. Spijt is niet erg, maar dient alleen maar om te leren. Zodat je het in de toekomst ander gaat aanpakken. Je bent niet verantwoordelijk voor je omgeving. Je kunt wel proberen zaken te veranderen, maar vooral ook te accepteren dat dingen nu eenmaal zo gaan. Dat geeft rust en zelfvertrouwen om je eigen leven zodanig vorm te geven, dat je er later geen spijt van hoeft te krijgen.

“Eenzame hoogte”

Er leven in de wereld heel veel mensen op “eenzame hoogte” of in een “Gouden Kooi”, zoals politici, artiesten, voetballers, Captains of Industrie en andere BN’ers. Dat heeft natuurlijk veel voordelen maar er kleven ook veel nadelige gevolgen aan. Zo moeten zij altijd perfect zijn, je bent nu éénmaal een rolmodel. Te veel geld levert vaak ook veel problemen op. Je wordt plotseling omringd door “vrienden”, door managers en allerlei andere mensen die je nooit zag voordat je bekend werd. Het is heel zwaar om hier goed mee om te kunnen gaan. Zeker voor degenen die de bekendheid plotseling is overkomen. Dan is het goed om regelmatig je leven eens eerlijk onder de loep te nemen en een werkbare structuur erin aan te brengen. Door dit tijdig te doen wordt een Burn out voorkomen en ontstaat rust en overzicht in het hectische bestaan.

Neem contact op of bel +31(0)75-7200 888 voor een afspraak

Ontkenning

We kennen allemaal wel het plezierige gevoel van een drankje of zoiets. Maar als we dat drankje regelmatig gaan gebruiken om het gevoel van onzekerheid tijdelijk te verkleinen ligt er een groot gevaar op de loer. Door een ongemerkt toenemend gebruik van drank, drugs, seks of (niet)eten is de opbouw van een verslaving mogelijk. Zeker als we dit stellig ontkennen tegen onze naasten die daar een goedbedoelde opmerking over maken. Neem die boodschappen wel serieus en probeer zelfstandig het gevaar te keren. Zeker in een beginfase is dit nog goed mogelijk. Ga op zoek naar de oorzaken en pak deze ook daadwerkelijk aan. Samen met je partner is het goed mogelijk om weer een gelukkig leven op te bouwen.

Ongelukkig zijn

Helaas zijn veel mensen dagelijks niet gelukkig in hun werk of relatie. Ze zijn teleurgesteld in bepaalde verwachtingen en missen een uitdaging, een doel in het leven. Als je daar niets aan doet komt er een moment van Burn out, depressie of andere nare klachten. Terwijl het eerlijk onder ogen zien van oorzaken en gevolgen een enorme verbetering kan geven. Het leven moet energie geven en niet kosten. Daar moeten soms wat moeilijke besluiten voor worden genomen, maar een toekomst vol vertrouwen en energie is dat waard.

Chaos

Dat dagelijkse gevoel van chaos in het hoofd. Weten waar je naar toe wilt met je leven. Maar constant vastlopen in de manier waarop. Dat geeft natuurlijk veel onrust in je dagelijkse doen en laten. Dan wordt het tijd om een heldere structuur aan te brengen in de aanpak van oorzaken en gevolgen. Zaken een plek geven, bespreken met anderen en alles op het juiste moment. Dan blijkt al snel dat die bergen minder hoog zijn en sommige problemen eenvoudig zijn aan te pakken. Zo ontstaat overzicht en zelfvertrouwen.

Neem contact op of bel +31(0)75-7200 888 voor een afspraak

Erkenning

Veel jonge mensen zijn op zoek naar een maakbare wereld. Het gebruik van sociale media en de enorme stroom van informatie draagt hier natuurlijk aan bij. Dat valt op een bepaald moment enorm tegen. Het grote verschil tussen verwachtingen en realiteit zorgt voor een kloof die maar lastig te overbruggen is. Als daar dan ook nog een groot gebrek aan erkenning bij komt ligt een Burn out op de loer. Dit is prima aan te pakken door het in beeld brengen van oorzaken en gevolgen. Nieuwe en vooral realistische doelen stellen en hier ook aan werken. Zo wordt die maakbare wereld meer een realistische wereld, waarin er voor iedereen een plek blijkt te zijn die bij hem of haar past.

Perfectionisme en falen

Mensen met te veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben vaak ook perfectionisme en faalangst als persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn eigenschappen die nogal wat energie vragen. Ook hooggevoeligheid komt veel voor en neemt dagelijks veel energie. Dan is het zaak om die energiestromen in beeld te brengen en je af te vragen wat er nu echt belangrijk is. Zaken op de juiste waarde inschatten en mee omgaan moeten je beschermen tegen te veel energiegebruik. Die energie komt bij perfectionisten vaak uit stresshormonen en vormen een voedingsbodem voor een Burn out. Zorg voor het tijdig aanbrengen van een balans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid en voorkom daarmee en Burn out of nog erger.

Nare ervaringen

Vanuit de jeugd, pesten op school of op het werk, seksuele intimidatie. Als dit te lang duurt kan er blijvende schade ontstaan. Erkenning en hulp is soms lastig te vinden en vaak blijkt dan dat je het uiteindelijk toch zelf moet doen. Hoe prettig kan het dan zijn om wat hulp te ontvangen bij het in kaart brengen van de problemen en de veroorzakers hiervan. Dan werken aan het loslaten of wegplaatsen van de veroorzakers. Vervolgens samen na te denken over oplossingen en deze ook te gaan uitvoeren. Daarmee ga je zelf bouwen aan een vrij eigen leven met een toekomst vol zelfvertrouwen.

effectief realistisch betrokken