+31(0) 75 711 28 22 / contact   
BURNOUT PREVENTIE EN HERSTEL
anti-stress, ontstressen, stresspreventie en een zonnige toekomst
ENG   
NL   

Main Content

Burn out preventie en burn out herstel

Goed Gesprek

Goed gesprek. Stress, spanning, structuur, sparren en weer verder kunnen.

Een goed gesprek

Soms loop je gewoon even vast op het werk of in de privé situatie. Dan is het fijn om gebruik te maken van onze mogelijkheid om regelmatig een goed gesprek te voeren. Een lichte vorm van coaching met veel positieve effecten. Je krijgt tips, adviezen en af en toe een oefening op maat, waardoor je weer verder kunt met je(werkzame) leven.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

 • Problemen op het werk.
 • Arbeidsconflicten.
 • Loopbaan vraagstukken.
 • Organisatie ontwikkelingen.
 • Overspanning door hoge werkdruk.
 • Stress en Burn out.
 • Werkrelaties.
 • Ziekteverzuim als gevolg van: Relationele problemen, depressie, ernstige ziekte, scheiding of rouwverwerking.

Echt luisteren is belangrijk.

We zijn allemaal verschillend. Iedereen is geboren met een unieke samenstelling van genen. Dan zijn er de invloeden van de omgeving waarin iemand opgroeit, de opvoeding, ervaringen met vrienden en collega’s. Maar ook ziektes, levenservaring met bijbehorende gewoonten, levensstijl en de lucht die wordt ingeademd. Veel en vooral echt luisteren geeft inzicht in hetgeen iemand zoekt.
Als jij bent vastgelopen, dan is het belangrijk om ondersteund te worden rekening houdend met jouw unieke situatie. Een gesprek met respect, erkenning en begrip. Zonder oordelen en stigma’s.

Verwachtingen

Vaak gaat het over verwachtingen die iemand heeft van collega’s, een hulpverlener, familie of vrienden. Maar vooral ook het verwachtingspatroon van de organisatie of de maatschappij. Veel te vaak is die verwachting niet realistisch en kan men daar gewoon (nog) niet aan voldoen. Meer evenwicht tussen verwachting en realiteit bevordert het herstel.

Een goed gesprek

Dat bestaat voor een groot deel uit het gevoel begrepen te worden, omdat er naar je wordt geluisterd. En vervolgens met onze steun stappen zetten naar een nieuwe balans als het gaat om de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid. Want daar ligt de weg naar oplossingen, waardoor de toekomst weer met vertrouwen tegemoet gezien kan worden.

Laat ons je hulpvraag weten of vraag meer informatie.

EXTENSIEVE BEGELEIDING

Begeleiding om een Burn out te voorkomen.

Toekomst

Waarschijnlijk zit je in een moeilijke en stressvolle periode en daardoor dreig je overspannen te raken. Als sterke persoonlijkheid ben je gemotiveerd de stress onder controle te krijgen en weer een toekomst op te bouwen. Maar het (werkzame)leven na zo’n periode weer goed op de rit krijgen is niet altijd eenvoudig.

- Lees meer over stress?

Je wilt weten wie je bent, wat jouw grenzen zijn en wat je kunt bereiken. Je wilt de oorzaken van de problemen helder in beeld hebben en weten hoe er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Een beter sociaal leven, meer stabiliteit en blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Je eigen leven kunnen bepalen, zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Om snel en effectief te kunnen herstellen wordt een speciale methode ingezet. Nuchter en met duidelijke structuren samen de problemen aanpakken en ervoor zorgen, dat je weer verder kunt met je leven. Met onze inspiratie en begeleiding sta je straks, zelfverzekerd weer midden in het leven. Perfect en uniek zoals je bent.

Voor mensen die verder willen?

Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die het gevoel hebben vast te lopen in hun huidige patronen. Mensen die verder willen in plaats van terug. Doorzetters, die goed kunnen nadenken, maar die wel inspiratie kunnen gebruiken. Denk aan een CEO, CFO, COO, eigenaar, leidinggevende, artiest, ZZP en betrokken medewerker die bijvoorbeeld:

 • Tegen een Burn out aanzit.
 • Dagelijks een gevoel van overspanning ervaart.
 • Geen uitzicht heeft op een toekomst met minder stress.
 • Tijd nodig heeft voor bezinning, omdat je bijvoorbeeld op het punt staat een belangrijk besluit te nemen. Denk aan bedrijfsovername, verkoop of een scheiding.
 • Dagelijks probeert om te gaan met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een verlies, een persoonlijkheidsstoornis of ptss.
 • Even afstand wil nemen van de huidige realiteit.
 • Gewoon alles even op een rij wil krijgen (resetten).

Persoonlijk plan van aanpak

Onderdeel van de methode is onder andere samen werken aan het opstellen van een persoonlijk en realistisch Plan van Aanpak. Hierbij hoort zeker de afstemming met de (gewenste) functie in het arbeidsproces. Als gevolg hiervan wordt mogelijk een verbetering in gang gezet, waardoor je weer met plezier aan het werk kan. Vrolijker, productiever en meer betrokken bij het bedrijf.

Resultaat: persoonlijke verandering

Er is een belangrijke persoonlijke verandering in gang gezet, als het gaat om mindset en het opheffen van bepaalde blokkades.

Wat kun je verwachten?

Heldere structuren voor het voorkomen van een Burn out.
Gedurende de gehele programma individuele coaching door ervaren (NOBCO) coach.
Ons respect voor privacy. Je bepaalt zelf wat je wilt vertellen.
Een persoonlijk Plan van Aanpak.
Verkleining van de kans op chronische stress.

Investering in verandering

Kies voor deze duurzame verandering in jouw leven en neem contact op. Je ontvangt van ons uitgebreide informatie, inclusief de prijs.
Verschillende varianten zijn altijd bespreekbaar.

Laat ons je hulpvraag weten of vraag meer informatie.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Begeleiding naar herstel van Burn out.

Intensieve begeleiding naar herstel van Burn out.

Wat is een Burn out?

Een Burn out is het gevolg van lange tijd functioneren met veel stress zonder voldoende ontspanning. De situatie van overspanning duurt soms jaren, terwijl de symptomen van Burn out zich meer en meer openbaren. Door de oorzaken van de chronische stress te ontkennen werken mensen zich ongemerkt naar een Burn out.

- Meer informatie over oorzaken en gevolgen van een Burn out.

Diagnose Burn out

Nadat bij jou de diagnose Burn out is gesteld door de bedrijfsarts, de huisarts of de Arbo arts is het belangrijk dat jij de juiste hulp krijgt. Je bent er tenslotte bij gebaat zo snel mogelijk weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

Richtlijnen

Op basis van verschillende richtlijnen wordt iemand met een Burn out heel snel doorverwezen voor behandeling van een psychische stoornis. Voor veel mensen start daardoor een eenzijdig behandeling, die lang niet alle aspecten behandeld. Burn out is echter geen psychische stoornis. Burn out is een complexe onbalans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid, waardoor chronische stress is ontstaan. Die is niet op te lossen door alleen de persoonlijkheid aan te pakken, maar vraagt een totaal aanpak van alle aspecten.

- Lees meer over de (on)balans van de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid.

Toekomst opbouwen

Waarschijnlijk zit je in een moeilijke en stressvolle periode en bent daardoor overspannen geraakt. Je zit inmiddels thuis met de verschijnselen van een Burn out maar als sterke persoonlijkheid ben je gemotiveerd de stress onder controle te krijgen en weer een toekomst op te bouwen. Maar het (werkzame)leven na zo’n periode weer goed op de rit krijgen is niet altijd eenvoudig.

- Lees meer over stress.

Je wilt weten wie je bent, wat jouw grenzen zijn en wat je kunt bereiken. Je wilt de oorzaken van de problemen helder in beeld hebben en weten hoe er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Een beter sociaal leven, meer stabiliteit en weer deelnemen aan het arbeidsproces. Je eigen leven kunnen bepalen, zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Om snel en effectief te kunnen herstellen wordt een speciale methode ingezet. Nuchter en met duidelijke structuren samen de problemen aanpakken en ervoor zorgen, dat je weer verder kunt met je leven. Met onze inspiratie en begeleiding sta je straks, zelfverzekerd weer midden in het leven. Perfect en uniek zoals je bent.

Voor doorzetters

Het programma is ontwikkeld voor mensen die het gevoel hebben vast te lopen in hun huidige patronen. Mensen die verder willen in plaats van terug. Doorzetters, die goed kunnen nadenken, maar die wel inspiratie kunnen gebruiken. Denk aan een CEO, CFO, COO, eigenaar, leidinggevende, artiest, ZZP en betrokken medewerker die bijvoorbeeld:

 • Met een Burn out thuiszit.
 • Dagelijks een gevoel van overspanning ervaart.
 • Geen uitzicht heeft op een toekomst met minder stress.
 • Tijd nodig heeft voor bezinning, omdat je bijvoorbeeld op het punt staat een belangrijk besluit te nemen. Denk aan bedrijfsovername, verkoop of een scheiding.
 • Dagelijks probeert om te gaan met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een verlies, een persoonlijkheidsstoornis of ptss.
 • Even afstand wil nemen van de huidige realiteit.
 • Gewoon alles even op een rij wil krijgen (resetten).

Persoonlijk plan van aanpak

Onderdeel van de methode is onder andere samen werken aan het opstellen van een persoonlijk en realistisch Plan van Aanpak. Hierbij hoort zeker de afstemming met de (gewenste) functie in het arbeidsproces. Als gevolg hiervan wordt mogelijk een verbetering in gang gezet, waardoor je weer met plezier aan het werk kan. Vrolijker, productiever en meer betrokken bij het bedrijf.

Resultaat: sterk uit je Burn out.

Er is een belangrijke persoonlijke verandering in gang gezet, als het gaat om mindset en het opheffen van bepaalde blokkades. Je komt sterker uit de Burn out als gevolg van een forse verbetering van je mentale, fysieke en sociale gesteldheid.

Wat mag je verwachten?

Intensieve begeleiding in de vorm van coaching gesprekken, oefeningen, informatie en andere ondersteuning.
Heldere structuren om uit de Burn out te komen en het voorkomen van een nieuwe Burn out.
Gedurende de gehele programma individuele coaching door ervaren (NOBCO) coach.
Ons respect voor privacy. Je bepaalt zelf wat je wilt vertellen.
Een persoonlijk Plan van Aanpak.
Verkleining van de kans op chronische stress.

Investering in duurzame verandering

Kies voor deze duurzame verandering in jouw leven en neem contact op. Je ontvangt van ons uitgebreide informatie, inclusief de prijs.
Verschillende varianten zijn altijd bespreekbaar.

De Wet Poortwachter

Veel werkgevers vragen zich af hoe de methode Futura Esperanza zich verhoudt tot de voorschriften uit de Wet Poortwachter. Het programma is een perfecte manier om te re-integreren. Omdat wij maatwerk leveren is het mogelijk om alle acties af te stemmen met betrokkenen, zoals werkgever, bedrijfsarts, arbeidskundige, casemanager en de afdeling HRM. Wij zijn op de hoogte van het gehele proces zoals omschreven in de Werkwijzer Poortwachter. Zo maken wij het mogelijk een optimale afstemming te verkrijgen tussen de verschillende belangen. Desgewenst kunnen wij bepaalde re-integratie verplichtingen samen laten vloeien met het programma. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

 • Inzetbaarheidsgesprek
 • Het Plan van aanpak in week 8
 • Spoor 1
 • Eerstejaars evaluatie
 • Spoor 2
 • Overleg met UWV
 • Bemiddeling bij juridische conflicten
 • Mediation bij arbeidsconflicten
 • Werkplek onderzoek
 • Bemiddeling bij privé problemen met een relatie naar het werk, zoals financieel of een ernstig ziek familielid.

Snel herstel

Gelet op het bovenstaande is het voor alle betrokkenen belangrijk om zo snel mogelijk weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Dit is te bereiken door te kiezen voor een gerichte specialistisch behandeling. Onze methode richt zicht op de eerste re-integratie inspanningen binnen 4 tot zes weken na de ziekmelding en na 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces. En dat alles onder professionele begeleiding tegen zeer redelijke kosten.

Laat ons je hulpvraag weten of vraag meer informatie.

Wat is stress?

Om goed te functioneren heeft een mens stress nodig. Om dit op een gezonde manier te ervaren moet er tegenover de situatie van inspanning ook een ontspanning plaatsvinden. Verstoring van deze balans leidt op den duur tot overspanning, chronische stress en mogelijk ook tot een Burn out.

Meer over de symptomen van stress en de oorzaken en gevolgen.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.