facebook Futura EsperanzaLinkedIn Futura EsperanzaTwitter Futura Esperanza Instagram Futura Esperanza contact Futura Esperanza

HERKENBARE SITUATIES

hersteld van stress, kanker, klachten, burn out en klachten, maar het zwarte gat van eenzaamheid, onbegrip, afhankelijkheid, twijvel en angst dreigt
  • vanaf de top dreigt
    de draaikolk
  • onbegrip, eenzaamheid, afhankelijkheid, terugval, twijfel, angst

 

Alleen harde werkers krijgen een Burn out

Alleen harde werkers krijgen een Burn out

Uit ervaring blijkt dat, juist de mensen met inzet voor een bedrijf, een groter risico hebben om burnout te raken. Het zijn die mensen, die wanneer het even tegenzit, juist een stapje extra doen. En dat stapje groeit door tot flinke stappen. Werk mee naar huis, in het weekend nog even wat afmaken. Het verantwoordelijkheidsgevoel gaat steeds zwaarder drukken.

Op het moment, dat het dan, ondanks de inzet, toch niet lukt, slaat de Burn out toe. Ze verliezen de controle, raken prikkelbaar op het werk naar collega's en leidinggevenden. Maar ook thuis moeten de naasten het vaak ontgelden. De cirkel naar beneden eindigt met een ziekmelding. De arts zal dan onderzoeken of er sprake is van overspanning, in combinatie met grote vermoeidheid. En of de klachten al langer als 6 maanden duren en vooral werkgerelateerd zijn. Als dat allemaal aan de orde is, volgt waarschijnlijk de diagnose Burn out.

Tot grote schrik van betrokken nu dreigt iemand nu langer dan een jaar thuis te gaan zitten. Zowel de werknemer, als de werkgever vragen zich af hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar dan wel op een duurzame en verantwoorde manier. Zonder goede begeleiding weer snel beginnen vergroot de kans op een tweede burn out en zelfs op een depressie.

Ons programma biedt de mogelijkheid om binnen drie tot vier maanden weer te beginnen met werken. Mits de oorzaken goed in beeld zijn en de nodige maatregelen zijn genomen. Wij bieden een exclusieve aanpak waarvan onderstaande stappen deel uitmaken.

Jezelf voorbij lopen

In eerste instantie is het van belang om erachter te komen waarom iemand zichzelf voorbij gelopen is. Zijn de oorzaken duidelijk en verklaarbaar of is het een samenloop van omstandigheden? Welke invloeden van buiten spelen een belangrijke rol? Ook privé omstandigheden kunnen een groot effect hebben op het ontstaan van de Burn out. Dit alles moet helder en duidelijk in beeld gebracht worden, zodat er een basis ontstaat om aan te werken.

Wat moet anders?

Als helder is wat de Burn out heeft veroorzaakt, wordt het tijd om de verschillende aspecten onder de loep te nemen. Wat kan er anders en waarop heeft iemand niet of nauwelijks invloed? Is er een rol weggelegd voor de werkgever, de leidinggevende of collega's? Moet er thuis iets worden veranderd? Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg. Al die aspecten bij elkaar moeten ervoor zorgen, dat een stabiele basis komt voor een duurzaam herstel.

Werkplek

Als de oorzaken in beeld zijn en de pijnpunten benoemd, gaan we de werkplek of werksituatie eens nader bekijken Na een bezoek aan het bedrijf ontvangen werkgever en werknemer een rapport met aanbevelingen op veel terreinen. Zoals psychosociale factoren, fysieke werkplek, werkinhoudelijk, ergonomisch en andere relevante invloeden. Dit rapport kan als basis dienen voor het uitvoeren van aanpassingen en het maken van aanvullende afspraken. Natuurlijk zal het hele bedrijf hiervan profiteren. Tenslotte moet worden voorkomen, dat ook andere mensen Burn out raken. Mogelijk door dezelfde oorzaken en dus ook met dezelfde gevolgen.

Wikken en wegen

Het is zaak om uit te zoeken hoe het zit met de huidige balans. Om daarna te gaan werken aan het herstel van het evenwicht. Zowel werk als privé streeft een mens nu eenmaal ernaar de zaken in balans te hebben. Het gaat om een gezond evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Dus hoeveel kan iemand feitelijk aan en wat wordt er nú van hem of haar gevraagd.

Hetzelfde maar dan anders

Harde werkers hoeven vaak alleen maar te worden bijgestuurd. Iets meer delegeren. Delen van verantwoordelijkheden met degene, die dat ook als taak hebben. Vooral ook minder verantwoordelijk voelen voor allerlei zaken ,die er minder toe doen. Nadenken over een herverdeling van functies en taken kan voor iedereen verhelderend werken. Vaak zijn zaken in de loop van de tijd wat scheef gegroeid. Een mooie gelegenheid om dit aan te pakken en op die manier weer een gezonde taakverdeling binnen het bedrijf tot stand te brengen.

Begrip en respect

Verantwoordelijkheid draag je samen. Of het nu gaat om werk of privé. Je verantwoordelijk gedragen en voelen, doe je alleen. Uiteindelijk ben je daarom ook alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf. Maar daarbij wel rekening houdend met een ander zijn belangen. Of het nu je werkgever, collega of partner is. Respect en vertrouwen vormen een goede basis voor een duurzame samenwerking.

Samen

Harde werkers hebben de neiging zaken zelf op te lossen. Zij vergeten nog wel eens, dat je samen uiteindelijk sterker bent. Als de locomotief maar doorrijdt zonder de wagons mee te nemen, komt de vracht niet aan. Samen vereist een bepaald sociaal gedrag van alle betrokkenen. Begrip en respect voor elkaar is heel belangrijk. Je eens verdiepen in de werkwijze of denkpatronen van de ander levert nieuwe inzichten. Misschien niet altijd beter. maar veelal met hetzelfde resultaat en soms op lange termijn zelfs effectiever.

Resultaat

En vernieuwde werkwijze van de stuwende kracht in de organisatie geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. Ook de privé situatie zal hiervan profiteren.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Er moet wel voldoende motivatie aanwezig zijn om aan het herstel te werken, dan zal het rendement ook het hoogste zijn. Vraag vandaag nog het informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Snel herstel na burn out

Snel herstel na overspanning of Burn out

Het is maar een relatief kleine stap van overspannen naar Burn out. Wat zijn zoal de verschijnselen van overspannenheid? Denk dan aan: prikkelbaar, moe, slecht slapen, controleverlies, spanning binnen een relatie, concentratieproblemen en vergeetachtigheid.
Bij een combinatie van deze verschijnselen kan de huisarts al snel concluderen, dat er sprake is van overspannenheid. Om te kunnen spreken van Burn out, als beroepsziekte,  heeft het Nederlands Centrum voor beroepsziekten daar nog een paar verschijnselen aan toegevoegd. Zo moeten de verschijnselen voor meer dan 50% werkgerelateerd zijn, de situatie moet al meer dan 6 maanden duren en het moet gepaard gaan met extreme vermoeidheid.

Snel aan het werk.

Van veel mensen horen we dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk willen. Maar dan wel op een duurzame manier, om terugval te voorkomen. Een paar weken rust en gewoon weer beginnen leidt in 90% tot wij noemen de draaikolk van het zwarte gat, een nieuwe Burn out of zelfs een depressie. Ons advies is om de oorzaken van de Burn out structureel aan te pakken. Onderstaand een route, die leidt naar een duurzame, structurele, werkhervatting binnen drie tot vier maanden.

Hoe kwam de emmer vol?

De oorzaak is nooit een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Is jouw emmer soms te klein? Stel je teveel eisen aan jezelf? Zijn de privé omstandigheden heel belangrijk of zijn de problemen meer werkgerelateerd? Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een tijdsdruk. Of gaat het om waardering, is er een verandering in de werkplaats (een kantoortuin)? Mis je sociale steun van collega's of van een leidinggevende? Al deze aspecten gaan we samen in beeld brengen.

De lat opnieuw plaatsen.

Mensen die gevoelig zijn voor een Burn out hebben vaak grote moeite met de hoogte van de lat. Met andere woorden: Hoe hoog stel je de eisen aan jezelf? Of worstel je met de eisen, die een ander aan je stelt. Hoe zit het met de werkplek? Stelt de werkplek hoge eisen aan jouw aanpassingsvermogen of voelt het heel prettig? Kortom: Hoe hoog ligt iedereen de lat? En hoe realistisch is dat?  Is het redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan de eisen of zijn ze veel te hoog? Allemaal vragen en antwoorden die een plek moeten krijgen. Of het nu gaat om de werkgever, de werknemer of de privé omstandigheden.

Realistisch evenwicht.

Een mens zoekt altijd balans in werk en privé. Een evenwicht tussen hetgeen wat er van je gevraagd wordt en die dingen, die je daadwerkelijk aankunt. Van grote invloed daarop zijn de eisen, die je daaraan zelf stelt. (ofwel: Je bent zelf een belangrijke factor) Zo hebben mannen meer moeite met emotionele beroepen. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. Vaak moeten er verschillende zaken worden aangepakt om de balans weer in evenwicht te krijgen. Op basis van gezond realisme ontstaat vervolgens een meer duurzame arbeidsrelatie.
Wat wil jij eigenlijk?
Als je de dingen doet die je leuk vindt, in een omgeving die bij je past, dan krijg je energie. Die zorgt ervoor, dat je veel meer aankunt. Positieve energie zorgt voor meer inzet en creativiteit bij je baan. Soms moet je dingen eens op een andere manier bekijken of aanpakken. In deze stap bieden we daar heel veel inspiratie voor.

Waarom doe je wat je doet?

Hoeveel verantwoording heb je en hoeveel denk je dat je hebt? Vaak zit hier een verschil in. Betrek daarbij ook de afspraak met de werkgever. Een conflict op een positieve manier oplossen levert voor beiden heel veel op. Soms met simpele aanpassingen of schuiven met verantwoordelijkheden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een conflict of een gevoel van onvrede ontstaat ook door onrechtvaardige besluitvormingsprocessen. Ook in privé is het goed om dit soort zaken eens op een objectieve manier te bekijken. Dat geeft duidelijkheid en daarmee ook rust.

Sociale behoefte.

Iedereen wil graag respect en vertrouwen van anderen Eens rustig nadenken over de verschillende sociale aspecten van familie en vrienden. Hoeveel sociale steun krijg je van je collega's? En hoeveel sociale steun krijg je eigenlijk van je leidinggevende? Is er niet sprake van een relationele onrechtvaardigheid, om die beladen term eens te gebruiken. Het gaat nu eenmaal om het sociale gevoel van mensen. Dat geeft of dat kost ontzettend veel energie.

Afstand nemen.

Voor mensen die een flink doorheen zitten is de reis, die we aanbieden, een uitkomst. Het is een reis met gelijkgestemden. Een volledig verzorgd programma met mooie wandelingen, workshops, veel tijd om na te denken en vooral de gelegenheid om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Dit alles in een omgeving vol met energie, zon, natuur en gastvrije mensen.

Resultaat.

Het resultaat van de voorgaande route is een fitte persoonlijkheid, die inmiddels zichzelf veel beter kent. Weet wat hij of zij wel of niet kan en vooral wat hij of zij wil bereiken. De fysieke, mentale en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de Burn out deed je blijkbaar bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten of die veel te veel energie kosten. Daar ben je nu achter gekomen en je hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met de functie in het arbeidsproces. Hopelijk is hier ook een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel realistischer betrokken bij het bedrijf.

Inspiratie.

Herken je jezelf in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma jou voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Ben je voldoende gemotiveerd om zelf aan je herstel te werken, dan heb je het meeste baat bij onze aanpak. Vraag vandaag nog het informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen of deelname voor jou op dit moment het beste resultaat oplevert.

Waar begin ik?

Het moet anders, maar waar begin ik?

Je bent tot de conclusie gekomen, dat er een verandering in je leven nodig is. Je bent regelmatig ziek of voelt je niet gelukkig. Soms weet je hoe dat komt en misschien ben je er ook voor behandeld. In ieder geval is doorgaan op dezelfde weg geen optie.

Hoe begin je een verandering.

In ieder geval niet door lijdzaam af te wachten. Je zult zelf in actie moeten komen. Alleen bij deze gedachte komt meteen ook die berg in beeld. De problemen op de werkvloer, bepaalde collega’s, familieleden, het werktempo. Op dit moment dreigt er ook een groot risico. Dat is de draaikolk van het zwarte gat van een mogelijk terugval, eenzaamheid, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen. Om hier niet in terecht te komen zijn er verschillende mogelijkheden. Ons advies is om gelijktijdig de fysieke, mentale en sociale conditie te gaan verbeteren. Onderstaand een achttal bouwstenen die je daarbij kunnen helpen.

Op zoek naar de aanleiding van je problemen?

Het is belangrijk om te weten welke eigenschappen en gewoontes van jezelf en/of van anderen jouw problemen hebben veroorzaakt of versterkt. Hoe zit je eigenlijk in elkaar? Wat zijn bepaalde karaktereigenschappen of ingesleten gewoontes die een belemmering kunnen vormen? En welke vormen juist een kans om verder te komen. Hoe is je carrière verlopen tot op heden? Hoe gaat het in de relationele sfeer? Zijn het altijd vrije en bewuste keuzes geweest of ben je heel vaak achter anderen aangelopen? Heb je vaak iets gedaan, omdat je dacht dat anderen dat van je verwachtten. Of probeerde je stiekem indruk te maken of belangrijk te zijn? De antwoorden op dit soort vragen moeten je een beeld schetsen van jezelf en je ontwikkeling. Met dat beeld kun je daadwerkelijk aan de slag gaan met het veranderen van ongewenste handelingen en denkpatronen.

Een herwaardering van je keuzes?

In deze stap ga je alle belangrijke keuzes uit het verleden opnieuw kwalificeren. Waarom heb je die keuzes gemaakt in relaties, werk, vrienden etc? Wat was toen de aanleiding en hoe denk je daar nu over. Zou je nu hetzelfde doen of kies je een andere weg? Welke van deze inzichten wil (of moet je!) behouden en welke minder goed keuzes kun je veranderen? Er zijn nu eenmaal beslissingen, welke lastig zijn te veranderen. Neem bijvoorbeeld kinderen. Weer andere besluiten kun je wel veranderen maar hebben grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan je woning met een hoge hypotheek, de opleiding, de relatie of de familie. En toch moet je je in de fase echt afvragen of een van de genoemde zaken het grote probleem vormt. Bij het nadenken over het veranderen van de gemaakte keuzes hoort ook het nadenken over de wijze van veranderen.

Naar een nieuw evenwicht!

Er is blijkbaar nu sprake van een onbalans in je leven. De opgave is nu om die balans te gaan herstellen. Door je geestelijke en lichamelijk conditie te verbeteren ontstaat er kracht om je werkelijk problemen aan te pakken. Die opbouw moet heel zorgvuldig en via de weg van de geleidelijkheid verlopen. Daarmee verklein je de kans op terugval en vergroot de kans op nieuwe mogelijkheden.

Welke andere wegen?

In deze fase wordt het tijd om nieuwe mogelijkheden te gaan verkennen. En dan niet alleen in de werksituatie, maar vooral ook in de privéomstandigheden. Denk eens na over de vrienden, de verenigingen etc. Wat zijn eigenlijk je dromen en waarom ga je die niet eens proberen te verwezenlijken. Loop op je werk eens een tijdje mee op een anderen afdeling. Probeer eens vrijwilligerswerk te doen om te ervaren hoe het voelt als je op een andere manier wordt gewaardeerd. Niet in geld, maar door dankbaarheid. Kortom ga eens iets heel anders doen dan wat je gewend bent.

Je bent je eigen regisseur!

Mogelijk ben je er nu al achter dat je alleen verantwoording verschuldigd bent aan jezelf. Dat lijkt in eerste instantie een nogal eenzame conclusie, maar het geeft juist heel veel ruimte. Stoppen met aan iedereen verantwoording afleggen, maakt je leven uiteindelijk eenvoudiger en overzichtelijker. Dat is ook van toepassing op je eigen gedrag. Dat houdt in dat je ook niet van anderen moet verlangen, dat zij verantwoording aan jou afleggen. Wederzijds respect en vertrouwen vormen een waardevolle basis voor een goede relatie.

Nieuwe wegen, nieuwe vrienden.

Door het inslaan van nieuwe wegen die bij jou passen zal je ook andere mensen ontmoeten met gelijke interesses. Een verrijking van ieders leven, maar ook vaak nieuwe vrienden. Hier past wel enige nuancering. Het gaat zeker niet vanzelf. Pas wanneer jij bereid bent te investeren in relaties zal je ook de resultaten ontvangen.

Een gedegen plan.

Nu ga je goed nadenken over jou situatie over 1, 3 en 10 jaar. Welke mogelijkheden zie je en op welke wijze ga je die bereiken. Wie of wat heb je daarvoor nodig? Heb je bepaalde hulp nodig en wanneer wil je daarmee aan de slag. Een goed, maar vooral ook realistisch toekomstplan is van grote waarde.

Aan de slag

Nu wordt het tijd om de voorgenomen veranderingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Gewoon bij het begin beginnen en vooral niet te bang zijn voor fouten. Als je bedoelingen oprecht zijn kan het niet mislukken. Natuurlijk gebeuren er altijd onvoorziene zaken, maar inmiddels is je conditie daar tegen opgewassen.

Wat heb je bereikt?

Na het doorlopen van de voorgaande stappen past je leven veel beter bij jou. Je staat er veel sterker in en weet wat je wel en niet kunt. Er ligt een uitdaging met alle vervolgstappen, want je hebt zelf een realistisch navigatiesysteem opgesteld. Misschien zijn er op je werk ook veranderingen doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan de slag gaat.

Inspiratie

Herken je jezelf in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voor jou voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Ben je voldoende gemotiveerd om zelf aan je herstel te werken, dan heb je het meeste baat bij ons programma. Vraag vandaag nog het informatiepakket of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen of deelname voor jou op dit moment het beste resultaat oplevert.

Burn Out

De voordelen van een Burn Out

In eerste instantie lijkt een Burn Out uitsluitend negatieve gevolgen te hebben. Je zit thuis en bent vaak heel moe, met alle bijbehorende verschijnselen als hoofdpijn, benauwdheid, stress. Je ziet overal als een berg tegenop. De fut is eruit en voor je gevoel ben je niet in staat ook maar iets te ondernemen. Vaak op advies van de huisarts moet je het een tijdje heel rustig aan doen. Er zijn echter uit een Burn Out ook veel voordelen te halen.

Voorkomen terugval.

Als je een tijdje thuis hebt gezeten en wat bent uitgerust komt steeds vaker de gedachte naar boven om de draad weer te gaan oppakken. Je gaat nadenken over het hervatten van je leven en weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Alleen bij deze gedachte komt meteen ook die berg in beeld. De problemen op de werkvloer, bepaalde collega’s, familieleden, het werktempo. Op dit moment dreigt er ook een groot risico. Dat is de draaikolk van het zwarte gat van eenzaamheid, onbegrip, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen. Om hier niet in terecht te komen zijn er verschillende mogelijkheden. Ons advies is om gelijktijdig de fysieke, mentale en sociale conditie te gaan verbeteren. Onderstaand een achttal bouwstenen die je daarbij kunnen helpen.

Waar en wanneer is het misgegaan?

De oorzaak is nooit een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen  in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Het voordeel is dat je daar nu de tijd voor hebt. Dus ga eens nadenken over je leven. Vanaf je vroegste jeugd tot nu. Wat is er goed gegaan en welke gebeurtenissen waren er minder prettig. Bedenk daarbij ook eens hoe je daar op hebt gereageerd.  Dit kun je ook doen door na te denken over allerlei relaties waar je in terecht gekomen bent. Van familie tot vrienden en kennissen. En je raadt het al. Ook je carrière van vroeger tot nu verdient een grondige analyse. Ben je geworden wat je wilt of is het je overkomen.

Accepteren of veranderen?

In deze fase gaat het om alle gebeurtenissen en situaties uit de vorige alinea nog eens te bekijken en je af te vragen of je ze wilt of kunt accepteren of dat je ze wilt veranderen. Er is een belangrijk uitgangspunt uit het Boeddhisme dat zegt: Accepteer wat je niet kunt veranderen en pak alleen datgene aan wat je wel kunt veranderen. En dat is precies datgene dat je voor jezelf moet gaan vaststellen. Dus bij iedere situatie ga je je afvragen of je die wel wilt, of je hem wilt veranderen en of je dat ook kunt. Ook hier heb je nu eindelijk eens de tijd voor.

Het leven is een weegschaal!

Ieder mens zoekt in zijn of haar leven steeds naar de juiste balans. Of dat nu is tussen werk en privé, in een relatie of werkomstandigheden. Alleen dan kun je het volhouden. Een Burn Out is een het gevolg van een verstoring van die balans. De kunst is nu om dat evenwicht weer te herstellen. Dat lukt alleen door het zorgvuldig en vooral niet te snel te gaan opbouwen. Door steeds de belasting iets te verhogen, zal de belastbaarheid toenemen. Door bijvoorbeeld een paar uur per dag te gaan werken, zal de berg van collega’s, productie halen en verantwoordelijkheden steeds kleiner worden, mits dit zorgvuldig wordt aangepakt. Als er niets is veranderd aan de oorzaak van de Burn Out ligt een terugval voor de hand. Opnieuw deelnemen aan het arbeidsproces vereist dus een goede voorbereiding en begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer.

Kan het ook anders?

Je gaat op zoek naar manieren die beter bij je passen. Overleggen met de werkgever over andere mogelijkheden. Ook in de privé situatie moet je nadenken over andere mogelijkheden. Dat is mede afhankelijk in hoeverre veranderingen of gebeurtenissen in de privé situatie mede veroorzaker zijn van de Burn Out. Verlies van een dierbare, intensieve mantelzorg, een scheiding zijn zo van die voorbeelden. Misschien moet je eens proberen iets vaker voor jezelf te kiezen. Voor anderen is het omgekeerde van toepassing. Probeer eens iets voor een ander te doen en ontdek hoe goed dat voelt. Het is ook heel leerzaam om eens op een andere manier naar zaken te kijken. Neem je tijd om eens goed na te denken over je toekomst. Je hebt nu de gelegenheid om eens iets anders uit te proberen.

Het is jouw leven!

Je komt tot de ontdekking dat je zelf verantwoordelijk bent voor de balans in je leven. Je maakt de keuzes en bent alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf. Jij moet de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat je weer ziek wordt. Altijd met respect en begrip voor je omgeving. Daarbij hoort ook je werkgever. Misschien is de Burn Out op het werk ontstaan, maar uiteindelijk ben je ooit samen een arbeidsovereenkomst aangegaan. Dat betekent dus stoppen met de schuld bij een ander neerleggen. Dat zal zeker in het begin lang niet altijd lukken, maar met de juiste mindset kom je steeds verder.

Sociaal netwerk

De mens is van huis uit een sociaal wezen. Wij leven in groepen en willen graag begrip en respect van de andere groepsleden. Vraag je eens af hoe je daar zelf mee omgaat. Help je wel eens andere mensen, zonder dat daar iets tegenover staat. Krijg je daar een goed gevoel van. Denk eens na over je vriendenkring. Wie zijn je echte vrienden en wie wil alleen maar van jou profiteren.  Vraag je eens af of je dat wel wilt in de toekomt of dat je soms beter afscheid of afstand  kunt nemen. Dat zie je ook bij familieleden. Er zijn in iedere familie nu eenmaal mensen, die menen alles te moeten regelen en zich ook overal mee bemoeien. In hoeverre laat jij je leven door je familie bepalen?

Burn-out overleefd en nu.

Neem de tijd om een toekomstplan op te stellen als antwoord op de vraag waar je wilt staan over 1, 3 en 10 jaar. Hoe ga je tijdig de situaties herkennen, welke een nieuwe Burn Out kunnen veroorzaken? Welke maatregelen ga je nemen om dat te voorkomen? Wat moet er veranderen in je privé en/of je werksituatie om de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen nemen? 

De praktijk

Een plan maken is heel nuttig en vaak ook heel leuk, maar de praktijk is in feite veel belangrijker. Alles wat je in de voorgaande fases hebt bedacht ga je nu uitvoeren. Alles in de beste volgorde en op de minst bezwarende wijze. Gewoon gaan doen is de meest eenvoudig manier. Dit lijkt makkelijk en dat is het ook. Het is jouw plan, jouw leven en dus moet je het ook zelf doen. Een handig hulpmiddel daarbij is om je telkens af te vragen wat er feitelijk kan gebeuren. Is het verliezen van die zogenaamde vriend wel zo erg? Natuurlijk ga je foutjes maken, dat is echter heel wat anders dan iemands vertrouwen schenden. Een foutje is een leermoment en dat kun je van respectloos handelen moeilijk zeggen.

Resultaat

Het resultaat van alle voorgaande bouwstenen is een sterke brug over het zwarte gat. Je weet nu veel beter wie je bent, wat je wel en niet kunt en wat je wilt bereiken. Je fysieke, mentale en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de Burn Out deed je blijkbaar bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten. Daar ben je nu achter gekomen en hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met je functie in het arbeidsproces. Misschien is ook hier een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel meer betrokken bij het bedrijf.

Inspiratie

Herken je jezelf in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voor jou voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Ben je voldoende gemotiveerd om zelf aan je herstel te werken, dan heb je het meeste baat bij ons programma. Vraag vandaag nog het informatiepakket of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen of deelname voor jou op dit moment het beste resultaat oplevert. Bekijk ook FE Burn out .com

Belastbaarheid opbouwen na chemo

Belastbaarheid na chemo- en radiotherapie en werkhervatting

Een chemo- en radiotherapie (of een andere ingrijpende medische behandeling) heeft grote impact op de conditie. De kuur brengt schade toe aan de kwaadaardige cellen, maar helaas ook vaak aan gezond weefsel. De medische wetenschap doet veel onderzoek naar meer precisie in het vernietigen van alleen kwaadaardige cellen, maar nog steeds is dat niet optimaal. Het is ook extra ingewikkeld vanwege alle variaties. Er zijn talloze vormen van kanker afhankelijk van weefsel, de ontwikkeling, het stadium en de betreffende persoon.

Slechte conditie

Het verval van de conditie wordt versterkt door inactiviteit tijdens de ziekte en behandeling gepaard gaande met angst en onzekerheid. Iemand zijn belastbaarheid neemt steeds verder af.
Na afloop van de behandeling rust houden, vanwege futloosheid of misselijkheid, betekent nog verder verval van de belastbaarheid. Het lichaam past zich aan aan de belasting, die op het lichaam uitgeoefend wordt. De krachten die op het weefsel uitgeoefend worden geven een impuls aan het weefsel om zich aan te passen. Bv. Als iemand langdurig bedlegerig is worden de spieren slapper, het botweefsel minder sterk en ontstaan er veranderingen in functies van longen, hart en bloedvaten.

Bijkomende problemen

Het zijn echter niet alleen de fysieke problemen waar je mee te maken krijgt. Veel randverschijnselen zoals vermoeidheid, slapeloosheid, piekeren, relatieproblemen steken de kop op. Ook je sociale leven krijgt het zwaar te verduren. Vrienden, familie en kennissen willen je verhaal niet altijd meer horen of kunnen er niet mee omgaan en verbreken het contact. Vaak niet rechtstreeks maar in een soort verscholen boodschap.

Fysiek herstel

Het weer opbouwen van de conditie in deze situatie, start vanuit een lage belastbaarheid. Wat kun je op dat moment nog wel aan? Het is zaak van daaruit de belasting op het lichaam met zeer kleine stappen op te voeren, afgewisseld met voldoende hersteltijd. Veel geduld met soms een stapje terug doen, om vandaar weer op te bouwen. Door het lichaam geleidelijk met activiteit te belasten gaat het zich versterken. Door de mokerslag van de behandeling kost dit meer tijd en energie dan normaal, maar opbouw is mogelijk. Het is alleen afhankelijk van diverse factoren. Ook de mate van het bereiken van het conditie niveau hangt af diverse invloeden. Iets soortgelijks geldt ook voor de mentale belastbaarheid. Het vertrouwen in jezelf herwinnen na deze tegenslagen kost veel tijd en energie.

Werkhervatting

Een werkgever bekijkt de dingen vanuit een ander gezichtspunt, waardoor miscommunicatie kan ontstaan. Het is voor hem/haar niet altijd eenvoudig te begrijpen wat je allemaal doormaakt en hoeveel je hebt moeten inleveren van je gezondheid. Wederzijds onbegrip kan voor veel problemen zorgen.

Vanuit de zakelijke kant geredeneerd: Wat gaat er om in het hoofd van je werkgever? Welke invloed heeft ziektekosten op het bedrijf? Kan hij/zij bv. de touwtjes nog aan elkaar knopen? Is hij door ziektekosten genoodzaakt maatregelen te nemen, bv. om je collega’s te ontslaan of contracten niet te verlengen, omdat hij/zij ze niet meer kan uitbetalen? Heeft hij/zij met veel inzet nieuwe kansen voor het bedrijf gecreëerd, waar met alle zeilen bijgezet veel nieuwe orders binnen gehaald kunnen worden, maar dreigt door de hoeveelheid ziektekosten het geheel te ‘kapseizen’? Vervelende ervaringen uit het verleden met ziekteverzuim kan angst bij de werkgever veroorzaken. Zijn er deadlines in gevaar? Enz. enz.

Wederzijds begrip

Door elkaars overwegingen te bespreken met begrip en respect voor elkaar kunnen veel problemen uit de weg geruimd worden. Het is het proberen waard om, ondanks dat je je moe en onzeker voelt, zijn of haar beweegreden te proberen te begrijpen en te respecteren. Je mag dit dan ook terug verwachten om samen tot oplossingen te komen die voor beiden haalbaar zijn. Jullie zijn tenslotte ooit een overeenkomst aangegaan.

Ander persoon

Mensen begrijpen gewoon niet, dat er aan het einde van een behandeling een nieuwe persoonlijkheid is ontstaan. Zij kunnen dat ook niet begrijpen. Trauma’s en aanverwante ziekten kun je aan de buitenkant niet zien. De uitstraling van een persoon is niet veranderd, innerlijk wel heel veel. Dat is voor iemand ook heel moeilijk onder woorden te brengen. De omgeving kent je nog van vroeger. De vrolijke noot op feesten en partijen. Die vrolijkheid is er nog wel, alleen vaak een beetje weggestopt. Ook als een soort bescherming. Een mens bouwt voort op zijn of haar ervaring met andere mensen, dieren of bepaalde ontwikkelingen. Het gaat je nu veel meer om je eigen gevoel. Ook in relaties met anderen vraag je je steeds af of die ander niet van plan is jouw gevoel te kwetsen. Pas wanneer er voldoende vertrouwen is ben je in staat om liefde te ontvangen of te geven. Daar moet je omgeving nog behoorlijk aan wennen.

Onze aanpak

Ons programma is geschikt om na de behandeling op zoek te gaan naar je nieuwe persoonlijkheid. Veel tijd op na te denken over hoe je bent, wilt zijn en wat je uitstraalt. Structuur aanbrengen in je leven is heel belangrijk. Daarmee ontstaat rust en zelfvertrouwen om de maatschappij weer aan te kunnen.
Wij doen dat door het versterken van de fysieke-, mentale- en sociale conditie. Wij zetten onze ervaringsdeskundigheid in om jouw algehele weerbaarheid te vergroten. Ook brengen we je in contact met gelijkgestemden, die je wel begrijpen en ook willen helpen met het uitwisselen van ervaringen. Zo bouwen we aan een krachtiger uitstraling richting je omgeving. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een betere relatie met collega’s, familie en vrienden.

Gratis informatie

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Na het verlies van een dierbare, het overwinnen van een ernstige ziekte of de verwerking van een verbroken relatie lijkt de omgeving op een bepaalt moment genoeg te hebben van je verdriet. Het wegvallen van alle aandacht geeft een gevoel van eenzaamheid. Je kunt je verhaal niet meer kwijt. Terwijl er juist op dat moment een grote innerlijke behoefte is aan warmte en aandacht, ontstaat het tegenovergestelde.

Je staat plotseling heel anders in het leven. Je omgeving kent niet de pijn en de verandering en verwacht dus, dat je nog steeds zo bent als vroeger. Je bent nu toch genezen. Het kost je heel veel energie om zogenaamd gezellig te doen op een feestje. De energie daarvoor ontbreekt simpelweg. De neiging is er om dan maar het contact met mensen te vermijden. Als je dan toch af en toe probeert wat hulp te vragen, eindigt dat vaak in goedbedoelde adviezen waar je weinig mee kunt. “Doe normaal, net als wij, dan komt het wel goed.” Dat bevestigt dan weer het negatieve zelfbeeld en zo krijgt de eenzaamheid de kans om te groeien. Veel onzekerheid, een laag zelfbeeld en de angst afgewezen te worden zijn aspecten waardoor het moeilijker wordt om relaties te onderhouden. Laat staan om nieuwe relaties op te bouwen.

Het leven wordt een soort sleur, waarvan je je terecht afvraagt of dit het dan is. Je probeert je steeds aan te passen aan iedereen, maar dat lijkt het gevoel van eenzaamheid alleen maar te versterken. Is dit voor jou herkenbaar, dan is het programma van Futura Esperanza misschien iets voor je.

Ons programma kent vele mogelijkheden om accenten te gaan leggen om de hiervoor geschetste problemen aan te pakken. Wij bieden niet alleen begrip, maar ook veel inspiratie voor het versterken van de fysieke-, de mentale- en de sociale conditie. Er is uitgebreid gelegenheid om na te denken en zelfvertrouwen op te bouwen. Je leert ook mensen kennen met soortgelijke ervaringen. Zij zullen je wel begrijpen en mogelijkheden aanreiken om af te rekenen met het spook van de eenzaamheid. Zo bouw je dagelijks aan een krachtiger uitstraling richting je omgeving, maar vooral ook aan een nieuwe toekomst. Omdat je hen niet meer om hulp vraagt, maar om inspiratie, zal het werken aan het programma bijdragen aan een betere relatie met collega’s, vrienden en familie.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Onbegrip

Onbegrip

Na het verlies van een dierbare, het overwinnen van een ernstige ziekte, een Burn out of de verwerking van een verbroken relatie volgt vaak het onbegrip. Volgens de omgeving ben je hersteld en kun je weer volop functioneren. Onbegrip van collega’s op het werk en van familie en vrienden. De kracht ontbreekt simpelweg om opnieuw te gaan strijden.

Je hebt een andere kijk op het leven gekregen. Veel zogenaamde problemen weet je inmiddels behoorlijk te relativeren. Hierin schuilt ook het grote gevaar. Je omgeving gaat je verwijten je eigen probleem heel groot te maken. Compleet met minder interesse in anderen. Ongemerkt komen veel gesprekken toch weer op de ziekte en daar zit niet iedereen altijd op te wachten. We hebben allemaal zo onze eigen sores.

Vrienden en relatie

Je bent vaak ook veel vrienden kwijtgeraakt. Soms weten vrienden echter niet hoe ze met je om moeten gaan en haken daarom af. Dat is eigenlijk jammer. Ook mis je nog de kracht, de energie om met andere mensen om te gaan. Zij weten vaak ook niet hoeveel napijn en andere belemmeringen er nog aanwezig zijn. Dat kunnen ze ook niet weten, dus moet jij ze dat duidelijk maken. Zo zijn er nog veel meer zaken die duidelijk moeten worden. Je vraagt je af of je je niet al jaren onbegrepen voelt. Heeft de ingrijpende gebeurtenis dit gevoel alleen maar versterkt. Het lijkt wel of anderen zich bedreigt voelen door jouw goedbedoelde reacties. Ook in je relatie kan dit aanleiding zijn om afscheid van elkaar te nemen. Misschien ben je wel hooggevoelig en heb je veel last van prikkels. Dat lijkt de laatste tijd alleen maar erger te worden. Ook op het werk ondervind je dergelijke problemen.

Arbeidsrelatie

Je hebt een goed betaalde baan, maar je bent simpelweg niet gelukkig. Onze maatschappij met bijbehorende wetgeving kent maar twee varianten. Je bent ziek of niet. De fase waarin je nu zit hangt daar wat tussenin en is dus lastig te definiëren voor een personeelsmanager. Ook een directeur is veel meer bezig met de dagelijkse bedrijfsproblemen dan met jouw ziekte. Er is vaak wel begrip, maar dat is dan weer slecht te rijmen met verminderde inzetbaarheid. Overal hangt een prijskaartje aan.

Het zwarte gat

Je gaat steeds meer nadenken over de problemen op de werkvloer, bepaalde collega’s, het werktempo en de problemen thuis. Op dit moment dreigt er een groot risico. Dat is de draaikolk van het zwarte gat van eenzaamheid, terugval, Burn out, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen. Om hier niet in terecht te komen zijn er verschillende mogelijkheden. Ons advies is om gelijktijdig de fysieke, mentale en sociale conditie te gaan verbeteren. Onderstaand een achttal bouwstenen die je daarbij kunnen helpen.

Waar en wanneer is het misgegaan?

De oorzaak van het onbegrip staat vaak niet alleen. De tricker is in jouw geval een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Dus ga eens nadenken over je leven. Vanaf je vroegste jeugd tot nu. Wat is er goed gegaan en welke gebeurtenissen waren er minder prettig. Bedenk daarbij ook eens hoe je daar op hebt gereageerd. Dit kun je ook doen door na te denken over allerlei relaties waar je in terecht gekomen bent. Van familie tot vrienden en kennissen. En je raadt het al. Ook je carrière van vroeger tot nu verdient een grondige analyse. Ben je geworden wat je wilt of is het je overkomen.

Accepteren of veranderen?

In deze fase gaat het om alle gebeurtenissen en situaties uit de vorige alinea nog eens te bekijken en je af te vragen of je ze wilt of kunt accepteren of dat je ze wilt veranderen. Het kost heel veel energie om gewoontes aan te passen. Een investering die alleen zin heeft als de aanpassing een werkelijke verbetering op zal leveren. En dat is precies datgene dat je voor jezelf moet gaan vaststellen. Dus bij iedere situatie ga je je afvragen of je die wel wilt, of je hem wilt veranderen en of je dat ook kunt.

Het leven is een weegschaal!

Ieder mens zoekt in zijn of haar leven steeds naar de juiste balans. Of dat nu is tussen werk en privé, in een relatie of werkomstandigheden. Alleen dan kun je het volhouden. Hetgeen jou is overkomen zorgde voor een verstoring van die balans. De kunst is nu om dat evenwicht weer te herstellen. Dat lukt alleen door het zorgvuldig en vooral niet te snel te gaan opbouwen. Door steeds de belasting iets te verhogen, zal de belastbaarheid toenemen. Misschien is het mogelijk om tijdelijk wat minder uren te werken. Dit zal de denkbeeldige berg van collega’s, productie halen en verantwoordelijkheden steeds kleiner maken, mits dit zorgvuldig wordt aangepakt. Als er niets veranderd aan de situatie dan ligt overspanning of zelfs een Burn Out op de loer. De balans herstellen in zowel privé als in werk vereist een goede voorbereiding en begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer.

Kan het ook anders?

Je gaat op zoek naar manieren die beter bij je passen. Overleggen met de werkgever over andere mogelijkheden. Ook in de privé situatie moet je nadenken over andere mogelijkheden. Dat is mede afhankelijk in hoeverre veranderingen of gebeurtenissen zich in de privé of in de werksituatie hebben voorgedaan. Verlies van een dierbare, intensieve mantelzorg, een scheiding zijn zo van die voorbeelden. Zakelijk kunnen een reorganisatie of vertrek van dierbare collega’s grote impact hebben. Misschien moet je eens proberen wat vaker je grenzen aan te geven. Voor anderen is het omgekeerde van toepassing. Probeer eens iets voor een ander te doen en ontdek hoe goed dat voelt. Het is ook heel leerzaam om eens op een andere manier naar zaken te kijken. Neem je tijd om eens goed na te denken over je toekomst.

Het is jouw leven!

Je komt tot de ontdekking dat je zelf verantwoordelijk bent voor de balans in je leven. Je maakt de keuzes en bent alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf. Jij moet de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat je weer ziek wordt. Altijd met respect en begrip voor je omgeving. Daarbij hoort ook je werkgever. Uiteindelijk ben je ooit samen een arbeidsovereenkomst aangegaan met rechten en plichten. Dat betekent dus stoppen met de schuld bij een ander neerleggen. Dat zal zeker in het begin lang niet altijd lukken, maar met de juiste mindset kom je steeds verder.

Sociaal netwerk

De mens is van huis uit een sociaal wezen. Wij leven in groepen en willen graag begrip en respect van de andere groepsleden. Vraag je eens af hoe je daar zelf mee omgaat. Help je weleens andere mensen, zonder dat daar iets tegenover staat. Krijg je daar een goed gevoel van? Denk eens na over je vriendenkring. Wie zijn je echte vrienden en wie wil alleen maar van jou profiteren. Vraag je eens af of je dat wel wilt in de toekomt of dat je soms beter afscheid of afstand kunt nemen. Dat zie je ook bij familieleden. Er zijn in iedere familie nu eenmaal mensen, die menen alles te moeten regelen en zich ook overal mee bemoeien. In hoeverre laat jij je leven door je familie bepalen?

Genezen en nu....

Neem de tijd om een toekomstplan op te stellen als antwoord op de vraag waar je wilt staan over 1, 3 en 10 jaar. Hoe ga je tijdig de situaties herkennen, welke een terugval kunnen veroorzaken? Welke maatregelen ga je nemen om dat te voorkomen? Wat moet er veranderen in je privé en/of je werksituatie om de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen nemen?

De praktijk

Een plan maken is heel nuttig en vaak ook heel leuk, maar de praktijk is in feite veel belangrijker. Alles wat je in de voorgaande fases hebt bedacht ga je nu uitvoeren. Alles in de beste volgorde en op de minst bezwarende wijze. Gewoon gaan doen is de meest eenvoudig manier. Dit lijkt makkelijk en dat is het ook. Het is jouw plan, jouw leven en dus moet je het ook zelf doen. Een handig hulpmiddel daarbij is om je telkens af te vragen wat er feitelijk kan gebeuren. Is het verliezen van die zogenaamde vriend wel zo erg? Natuurlijk ga je foutjes maken, dat is echter heel wat anders dan iemands vertrouwen schenden. Een foutje is een leermoment en dat kun je van respectloos handelen moeilijk zeggen.

Resultaat

Het resultaat van alle voorgaande bouwstenen is een sterke brug over het zwarte gat. Je weet nu veel beter wie je bent, wat je wel en niet kunt en wat je wilt bereiken. Je fysieke, mentale en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de ingrijpende gebeurtenis deed je misschien bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten. Daar ben je nu achter gekomen en hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met je functie in het arbeidsproces. Misschien is ook hier een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel meer betrokken bij het bedrijf.

Inspiratie

Herken je jezelf in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voor jou voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Ben je voldoende gemotiveerd om zelf aan je herstel te werken, dan heb je het meeste baat bij ons programma. Vraag vandaag nog het informatiepakket of neem contact met ons op. Dan kunnen we samen bepalen of deelname voor jou op dit moment het beste resultaat oplevert.

Depressie

Depressie

Ligt op de loer als je niet trots bent op jezelf, ondanks het overwinnen van een moeilijke periode. Een (vecht)scheiding versterkt het gevoel afgewezen te zijn. Je bent blijkbaar van minder waarde dan die nieuwe relatie.

Wat vroeger heel leuk was heb je nu geen behoefte meer aan. De bestaande vriendenkring brokkelt af. Het wordt dus tijd om wat nieuwe vrienden te ontdekken. Een van de valkuilen is dan dat de neiging ontstaat om op zoek te gaan naar de negatieve kanten van mensen. Daardoor lukt het natuurlijk niet en ga je overal tegenop zien.

Dit in combinatie met een futloze uitstraling maakt het steeds lastiger om iets nieuws op te bouwen. Als ook de verzorging van het uiterlijk hieronder gaat lijden ontstaat er zelfs een risico op verslaving of ongezonde leefgewoontes.

Deelname aan het programma maakt dat je gaat werken aan de conditie. Niet alleen de fysieke-, maar ook de mentale- en de sociale conditie. Ook zien we samen het zelfbeeld onder ogen. Werken aan het zelfvertrouwen en de uitstraling blijkt heel leuk te zijn. Ook het leren kennen van gelijkgestemden in een veilige omgeving is heel plezierig. Dit alles moet ervoor zorgen dat het afglijden naar een depressie niet langer aan de orde is. Trots en zelfverzekerd kun je de wereld weer aan.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Omgeving

Omgeving

Na een zware periode van herstel na een trauma lijkt de omgeving te zijn veranderd. Dat heeft alles te maken met jezelf. Aktie en reactie. Zo gaat het nu eenmaal. Het is soms heel lastig je weg weer te vinden.

Mensen begrijpen gewoon niet, dat er aan het einde van een behandeling een nieuwe persoonlijkheid is ontstaan. Trauma’s en aanverwante ziekten kun je aan de buitenkant niet zien. De uitstraling van een persoon is niet veranderd, innerlijk wel heel veel. Dat is voor iemand ook heel moeilijk onder woorden te brengen. De omgeving kent je nog van vroeger. De vrolijke noot op feesten en partijen. Die vrolijkheid is er nog wel, alleen vaak een beetje weggestopt. Ook als een soort bescherming. Een mens bouwt voort op zijn of haar ervaring met andere mensen, dieren of bepaalde ontwikkelingen. Het gaat je nu veel meer om je eigen gevoel. Ook in relaties met anderen vraag je je steeds af of die ander niet van plan is jouw gevoel te kwetsen. Pas wanneer er voldoende vertrouwen is ben je in staat om liefde te ontvangen of te geven. Daar moet je omgeving nog behoorlijk aan wennen.

Ons programma is geschikt om na de behandeling op zoek te gaan naar je nieuwe persoonlijkheid. Veel tijd op na te denken over hoe je bent, wilt zijn en wat je uitstraalt. Structuur aanbrengen in je leven is heel belangrijk. Daarmee ontstaat rust en zelfvertrouwen om de maatschappij weer aan te kunnen.

Wij doen dat door het versterken van de fysieke-, mentale- en sociale conditie. Wij zetten onze ervaringsdeskundigheid in om jouw algehele weerbaarheid te vergroten. Ook brengen we je in contact met gelijkgestemden, die je wel begrijpen en ook willen helpen met het uitwisselen van ervaringen. Zo bouwen we aan een krachtiger uitstraling richting je omgeving. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een betere relatie met collega’s, familie en vrienden.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Verlatingsangst

Verlatingsangst

Als een relatie na jarenlang delen van lief en leed wordt verbroken is iemand bang een nieuwe relatie aan te gaan. Je hebt de ander altijd vertrouwd en dat is nu plotseling over. Dan is het vertrouwen in een nieuwe partner nog ver weg. Het duurt lang, voordat je jezelf weer eens kwetsbaar kunt opstellen naar een ander. Het voortdurend denken, dat hij of zij je zal verlaten maakt het voor de ander ook niet eenvoudig.

Veel onzekerheid, een laag zelfbeeld en de angst afgewezen te worden zijn aspecten waardoor het leggen van nieuwe contacten lastiger wordt. Verlatingsangst en bindingsangst liggen behoorlijk in elkaars verlengde. Bindingsangst kan ook bang zijn opnieuw te hechten aan iemand met het oog op het mogelijk weer verlaten worden. Een oplossing daarvoor ligt veelal op verschillende terreinen. De nieuwe partner is pas een echte partner als hij of zij de moeite neemt jou te begrijpen. Met veel aandacht, liefde en geduld kun je een nieuwe relatie opbouwen.

De andere kant is jouw eigen gevoel. Als het zelfvertrouwen minder wordt en onzekerheid over het uiterlijk binnensluipt, is het extra moeilijk om contact te maken met iemand anders. Dat zijn zaken waar je zelf aan kunt werken. Aan het vertrouwen in jezelf en vooral ook de ontwikkeling van het vermogen om minder waarde te hechten aan de (voor)oordelen van anderen. De wereld benaderen vanuit de eigen kracht geeft vrijheid en mogelijkheden je angsten te overwinnen.

Ons programma kent een groot aantal aanbevelingen en oefeningen om de sociale conditie te verbeteren. Daarnaast verteren we de fysieke en mentale conditie. Het vergroten van jouw algehele weerbaarheid zorgt ervoor, dat de angst om afgewezen te worden afneemt. Ook brengen we je in contact met gelijkgestemden, die je wel begrijpen en ook willen helpen met het uitwisselen van ervaringen.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Bang voor de toekomst

De toekomst voelt onzeker

Na een lange moeilijke periode als gevolg van een ziekte of een (vecht)scheiding is het niet raar om onzeker te zijn over de toekomst. Elke controle in het ziekenhuis geeft spanning. Elke rare gewoonte van een nieuwe partner geeft stress.

Veel tegenslagen geeft al snel een negatief toekomstbeeld. Het gevoel ontstaat, dat je het ook niet meer zelf in de hand hebt. Een negatief zelfbeeld, wantrouwend naar anderen, stressgevoelig. Allemaal zaken die het sociaal lastig maken om te gaan met anderen. Je vergeet daardoor, dat de toekomst voor ieder mens onzeker is. De kunst is om weer leren om te gaan met die onzekerheid.

Ons programma kent een aantal momenten waarin duidelijk wordt hoe je zelf voor een groot deel je toekomst bepaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor die beslissingen. Daar kun je bang voor zijn, maar je kunt er ook van genieten. Als dat gaat lukken, door het versterken van de sociale conditie, dan zal de angst voor de onzekere toekomst vanzelf afnemen en omslaan in het gevoel de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Om nog sterker te worden inspireren we je voor het verbeteren van de fysieke- en mentale conditie. We bieden je de mogelijkheid om andere begripvolle mensen te ontmoeten. Zo kun je van elkaars ervaringen leren.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Natte krant

Natte krant

Ben je ernstig ziek geweest, een zware behandeling achter de rug of heb je u een moeilijke periode doorgemaakt met verdriet of angst? Na al het “gedoe” voel je je, fysiek en mentaal als een “natte krant”. Medisch ben je weer gezond genoeg. Je kunt nog 80 testen doen waarom je toch zo moe bent. Het levert geen fitheid op. Hooguit een aantal vage, mogelijke, oorzaken. De gezondheidszorg houdt hier vaak op. Hoe vind je dan weer de kracht om dingen te gaan doen en het leven weer op te pakken? Werken lijkt iets onmogelijks en sporten is te zwaar.

De conditie opbouwen vanuit deze situatie is best mogelijk. Door te starten met wat je nog wel kunt en van daaruit de belasting fysiek en mentaal weer op te bouwen. Tegelijkertijd de zaken die niet zo lekker gaan aan te pakken en zo het vertrouwen in eigen kunnen weer actief terug te vinden. Je moet het zelf doen, maar met hulp in de vorm van begeleiding en een “route” lukt het vaak beter de neerwaartse spiraal te doorbreken en omhoog te klimmen.

Door het volgen van ons programma open je de mogelijkheden uit het gevoel van “natte krant” te kruipen en weer te gaan bouwen.
Je gaat met de conditie, mentaal, fysiek en sociaal, aan het werk. Zowel binnen- als buitenshuis. Het is verstandig dit wel onder professionele begeleiding te doen. Na een paar maanden loop je de berg (waar u zo tegenop zag) op.
Uiteindelijk zie je de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Terugval

Terugval na therapie

Nadat mensen zijn behandeld voor persoonlijkheidsstoornis, is er een grote kans op terugval. Oorzaak is de vaak overbeladen rugzak. Het enorme gewicht van een of meer Verplichtingen, Beperkingen, Ervaringen, Angsten, Complexen, Teleurstellingen en/of Familieproblemen, is soms niet meer te dragen. Iedereen biedt je oplossingen, maar zelf heb je niet het gevoel de regie erover te hebben.

Dat lastige gevoel van die strijd tussen de zware rugzak en de wil om de wereld te gaan ontdekken, is slecht onder woorden te brengen. Vaak alleen mensen met een gelijkwaardige ervaring kunnen het begrijpen. Dan is de neiging om terug te vallen erg groot. Regelmatige terugval maakt herstel niet alleen moeilijker, maar vergroot ook het risico op (blijvende) gezondheidsklachten.

Het is gewoon erg lastig om na de ziekte een nieuw leven op te bouwen. Onze westerse maatschappij lijkt steeds meer gericht op prestaties, resultaten, uiterlijk, uitstraling, zakelijk succesvol, populair bij vrienden. Dit beeld wordt in stand gehouden door de media, niet alleen sociale media, maar ook de bladen, tv en internet.
Waar het werkelijk om gaat is vaak onderbelicht. Aandacht, liefde, waardering, respect, geluk, gezondheid, familie en echte vrienden. Familie en vrienden willen je graag helpen, maar begrijpen niet je beweegredenen. Je zult het uiteindelijk zelf moeten doen. Zelf de regie voeren over je nieuwe leven.

Door keihard te werken aan de opbouw van de fysieke, mentale en sociale conditie creëer je een belangrijke basisvoorwaarde. Namelijk vertrouwen in jezelf en vooral ook de ontwikkeling van het vermogen om minder waarde te hechten aan de (voor)oordelen van anderen. De wereld benaderen vanuit de eigen kracht geeft vrijheid en mogelijkheden je angsten te overwinnen. De rugzak wordt niet lichter, maar jij wordt sterker en kunt hem dus beter dragen. Ons programma biedt een aanpak vanuit de persoon en zijn of haar omstandigheden (de rugzak).

We houden rekening met beperkingen, maar gaan vooral samen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Samen op weg naar jouw toekomst vol vertrouwen.

ZZP er

ZZP’ers worden ook ziek

1 op de 10 arbeidskrachten in Nederland is een zzp’er. Dat zijn inmiddels een groot aantal mensen. De omgeving denkt vaak, dat je veel vrijheid en vrije tijd hebt. Maar jij weet zelf, dat je behoort tot de groep heel hard werkende mensen. Met de hoge eisen die worden gesteld aan deze arbeidsgroep is het risico ook groot dat zij ziek worden.

Als zzp’er ben als het ware een heel bedrijf in een persoon. Naast het gewone werk ben je ook boekhouder, acquisiteur, afdeling klachten, inkoop, verkoop en promotie. Die hoge belasting gaat lang goed tot het moment dat er privé of in het werk iets veranderd ten nadele. De relatie gaat slecht, te maken met lastige aspecten binnen de klus, soms is er strijd met de eigen waarden en normen. De financiële druk is hoger dan bij een werknemer. Hetzelfde geldt voor de werkdruk. Als zelfstandige heb je de neiging toch net even langer door te gaan. Met alle gevolgen van dien. Je komt onder de streep terecht en Burn out, depressie, relatieproblemen of een ernstige ziekte dreigen.

Na zo’n ingrijpende gebeurtenis in je leven (of het voorkomen hiervan) is het zaak de draad zo snel mogelijk weer op te pakken. Alleen wel op een andere manier. Veel tijd om die verandering aan te brengen heb je niet. Je wilt zo snel mogelijk weer aan het werk of je bent nog op halve kracht aan het werk. Er moet toch geld binnekomen om de problemen niet nog groter te maken.

Voor die gemotiveerde mensen bieden wij een programma dat geschikt is om weer vol aan het werk te gaan maar ook als preventie voor degene die dreigt ten onder te gaan. Het is een persoonlijk coaching programma, geheel toegespitst op jouw situatie. Een intensieve begeleiding door twee ervaringsdeskundigen maakt het uniek. Net als het contact met gelijkgestemden dat wij je aanbieden.

Het programma is voor 90% in de eigen tijd te doen. Het kost je ongeveer twee uur per dag in je eigen omgeving op een moment dat jou het beste uitkomt. De spanning loopt niet verder op en de drempel om weer te beginnen wordt ook een stuk lager. Opdrachtgevers merken er helemaal niets van, hetgeen best belangrijk is als je de klus niet wilt verliezen of een nieuwe klus gaat aanpakken.

De kosten worden niet vergoedt door de een of andere verzekering. Dit heeft als groot voordeel dat er geen medisch dossier wordt opgebouwd. Ook staan wij voor volledige privacy. We sturen geen rapporten naar instanties of opdrachtgevers.

Omdat het programma behoorlijk intensief is en veel zelfdiscipline vereist zal het maximale resultaat alleen worden behaald door 100% gemotiveerde mensen. Alleen zij die serieus van plan zijn de regie over hun toekomst zelf te voeren. Ben jij zo iemand dan sturen we je graag meer informatie over het programma gratis en zonder enige verplichting toe. Laat hieronder even je naam en email adres achter en je ontvangt vandaag nog de nodige informatie.

Eenzaamheid binnen relaties

Eenzaamheid en relaties

Op het eerste gezicht lijkt dit een wonderlijke combinatie. Maar naar mijn gevoel komt eenzaamheid binnen een relatie veel vaker voor dan je denkt. Dit is een vorm van eenzaamheid die voor een buitenstaander lang niet altijd zichtbaar is. We denken bij eenzaamheid al snel aan een zelfstandig wonende oudere, wiens partner recent is overleden.
Ik zal een paar voorbeelden noemen.

Binnen een relatie.
Soms groei je gewoon uit elkaar en voelt een van beiden zich heel eenzaam. Erger wordt het als een van beiden het gevoel krijgt dat de deur openstaat en een relatie met iemand anders begint. Een andere situatie doet zich voor als je elkaar de schuld gaat geven van de mislukte relatie. De machteloosheid slaat al snel om in een enorm gevoeld van eenzaamheid. Ook de financiële situatie of de aanwezigheid van kinderen kan een reden zijn om bij elkaar te blijven. Dat lijkt verstandelijk een heel goede oplossing. Het voorkomt echter niet dat een van beiden zich heel eenzaam en opgesloten gaat voelen. De toenemende spanning maakt het er niet beter op.

Na een relatie.
Dan besluiten jullie uit elkaar te gaan. Voor de één een zegen voor de ander het begin van een eenzame periode. Nieuwe woning, nieuwe buurt, nieuwe school voor de kinderen en een nieuwe financiële situatie. Vroegere familieleden hoor je ineens niets meer van. Sommigen hebben de moed het gewoon aan je te vertellen. Anderen zwijgen je dood of gaan zelfs achter je rug om over je roddelen. Een bijkomend risico is het ontstaan van verlatingsangst. Je bent bang een nieuwe relatie te beginnen. Het verdriet van een scheiding wil je niet nogmaals meemaken, dus begin je er maar niet aan.
Binnen de familie.

Veel eenzame momenten kunnen zich voordoen binnen de familie. Daarmee bedoel ik al die arme kinderen die niet echt welkom zijn bij hun stiefvader of moeder. Ook binnen bepaalde geloofsgemeenschappen is het zwaar als je er anders denkt. Of je besluit je grote liefde te volgen naar het buitenland en komt terecht in een totaal andere cultuur. Dat valt lang niet altijd mee en heeft een groot gevoel van eenzaamheid tot gevolg.

Anders denkenden
Als je binnen het gezin ander denkt of doet dan het gemiddelde kind is eenzaamheid al snel aan de orde. Je bent bijvoorbeeld geboren als Hoog Sensitief Persoon (HSP) en gevoelig voor veel prikkels. De neiging is dan heel snel je af te sluiten voor de rest van de wereld. De eenzaamheid die dan ontstaat is heel groot en kan leiden tot allerlei psychische problemen. Vervolgens worden die problemen aangepakt, maar niet de oorzaak. Gevolg is nog meer eenzaamheid en verlies van zelfvertrouwen.

MKB en langdurig ziek

Langdurig ziek in het MKB

99 % van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Bedrijven met 1 tot 250 werknemers. Vaak geleid door een gedreven ondernemer, die bij voorkeur de hele dag bezig is met ondernemen. Als hij of zij dan ziek wordt, of een van werknemers waar het bedrijf op leunt, is er zomaar een acuut probleem. Bij de wat grotere ondernemingen komt ook onmiddellijk de Wet Poortwachter aan de orde. Veel verantwoording, terwijl de kosten van de ziekte, de vervanging, de begeleiding etc oplopen tot wel € 400,-- per dag.

Weer aan het werk.
Je wilt zo snel mogelijk weer aan het werk. Zeker na afronding van een succesvolle behandeling. Bij veel mensen is dat geen probleem en is men vrij snel weer druk bezig. Er zijn er een aantal waar dat om een of andere ongrijpbare reden niet lukt. Soms lukt het even, om vervolgens weer keihard terug te vallen. Als er dan ook nog sprak is van privé problemen, dan is mogelijk de belasting te hoog in relatie tot de belastbaarheid.

Nieuwe balans.
Het is nodig een nieuwe balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Ons programma zorgt dagelijks voor een opbouw van de fysiek, mentale en sociale conditie. Daardoor neemt de belastbaarheid fors toe en is de balans veel eenvoudiger te vinden.

Voordeel tijdsbesteding.
Het programma is voor 90% in de eigen tijd te doen. Het kost je ongeveer twee uur per dag in je eigen omgeving op een moment dat jou het beste uitkomt. Daarmee ontstaat de vrijheid om bijvoorbeeld weer voor 50% aan het werk te gaan en daarnaast te bouwen aan de weerbaarheid. Ook in het tempo van opbouw zit een behoorlijke flexibiliteit. Niet te verwarren met vrijblijvend, want dat is het niet. Omdat je het geheel zelf moet doen wordt ook een zekere discipline vereist. Een belangrijke voorwaarde is een sterke motivatie en voldoende werk- en denkniveau. Maar dat is voor ondernemers en de top werknemers in het MKB geen probleem.

Privacy
De kosten worden niet vergoed door de een of andere verzekering. Dat lijkt misschien een nadeel, maar het heeft ook als groot voordeel, dat er geen medisch dossier wordt opgebouwd. Ook staan wij voor volledige privacy.
Het totale programma duurt ongeveer 4 maanden. Wij kunnen ons voorstellen dat er momenten ontstaan, dat het in de tijd even niet goed uitkomt. Wij zijn dan altijd bereid het programma kosteloos te verlengen. We maken daarover wel goede afspraken met elkaar.

Herhaaldelijk terugval, hoe nu verder

Herhaaldelijke terugval

Als gegrepen door de kracht van een neerwaartse spiraal ben je onbewust terecht gekomen in een diep dal. Je weet niet goed waardoor het gekomen is en hoe het zo kon gebeuren. Het gevolg is wel, dat je hoofd altijd aan het piekeren blijft. Steeds ben je bezig met: hoe moet het nu verder. Maar je verzeilt echter in allerlei gedachten, die je niet helpen verder te komen. Dwanggedachten, onzekerheid, laag zelfbeeld, perfectie nastreven, eten en niet-eten of genotsmiddelen, ontevreden over je uiterlijk, moeten bewegen, aandacht en waardering zoeken. Je voelt je niet goed genoeg ten opzichte van anderen.

Je bent niet alleen, maar je voelt geen hechte band met de mensen om je heen. Je levert de strijd om perfectie te bereiken en waardering te krijgen, maar het resultaat is alleen eenzaamheid. Niemand begrijpt je, je kunt het niet uitleggen, je begrijpt het zelf ook niet.

In diverse therapieën en door andere adviezen heb je geleerd weer goed voor jezelf te zorgen, normaal te functioneren en sociale bezigheden op te pakken. Maar op de een of andere manier grijp je regelmatig terug naar oude gewoonten, die veiliger voelen; je glijdt weer af. Je vindt het leven moeilijk en je vraagt je soms af: ‘Wil ik het nog wel?’

Maar toch… Iets in je wil gewoon leven, meer van je leven maken en niet opgeven.

Je hebt iedereen hulp gevraagd en ook hulp gekregen. Uiteindelijk besef je dat je zelf de enige bent, die jou echt zou kunnen leren begrijpen. Dus ben je zelf degene die een gerichte toekomst zou kunnen bouwen.

Zelf weer een doel bepalen. Zelf structuur, vertrouwen en weerstand opbouwen. Zelf het roer in handen, maar hoe bepaal je welke de koers je vaart?

Inspiratie hoe je dit aan kunt pakken kunnen we je geven middels een persoonlijk programma om zelf na te denken en je dromen haalbaar te maken. Ben je echt gemotiveerd en wil je er 200% voor gaan om meer stabiliteit in het leven te krijgen, dan is dit programma mogelijk geschikt voor jou.
Vraag vrijblijvend informatie op over het programma.

 
gaan
Tenerife Teno