+31(0) 75 711 28 22 / contact   
BURN OUT HERSTEL METHODE
Kies je eigen methode
ENG   
NL   

Main Content

Kies je eigen Burn out herstel methode.

stigma, etikettering

Neem zelf de regie over je herstel van een Burn out en voorkom daarmee ernstige gevolgen.

Signalen

Achteraf weet iedereen de signalen van zijn of haar naderende Burn out. De concentratieproblemen, het korte lontje, de vermoeidheid en het cynisme over werk, om er maar een paar te noemen. En dan is het juist die betrokken medewerker, die de signalen negeert en nog een stapje harder doet om het werk toch voor elkaar te krijgen. Als die situatie maar lang genoeg duurt, dan is de kans groot op een Burn out. Een ernstige aandoening, waarvan onder goede begeleiding prima van te herstellen is. Wat mensen zich niet realiseren is dat de keuze van het behandeltraject grote gevolgen kan hebben voor hun toekomst.

Huisarts

Mensen met verschijnselen van een Burn out melden zich over het algemeen met klachten bij de huisarts. Als er daarna geen verbetering optreedt melden zij zich ziek en brengen een bezoek aan de bedrijfsarts. Beide artsen kennen een richtlijn, waarin sterk wordt aanbevolen om een psycholoog te bezoeken. Die stelt zo goed mogelijk een diagnose, waarbij het grote probleem bij een Burn out is, dat er zich, al dan niet tijdelijk, verschijnselen voordoen die lijken op een psychische stoornis uit de DSM 5. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis, bipolaire stoornis en andere emotionele instabiliteit. Vervolgens wordt er natuurlijk overgegaan tot behandeling van die stoornis.

Burn out is echter geen psychische ziekte maar vaak een werk gerelateerde beroepsziekte. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis, maar het is maar zeer de vraag of dit ook de oorzaak van de Burn out is. Als dat namelijk niet zo is, staat mensen een lange behandeling te wachten (denk aan wachttijden en beschikbaarheid) zonder zicht op een blijvend resultaat.

Stigma is snel gemaakt

Bijkomende toekomstige gevolgen

De behandeling door een psycholoog kent een aantal toekomstige gevolgen, welke niet altijd even duidelijk vooraf worden besproken. Zo krijgt u een aantekening in uw medisch dossier over de behandeling. Ook in uw werkdossier komt een dergelijke aantekening te staan. Dat soort aantekeningen kunnen op verschillende momenten zomaar weer oppoppen:

  • Zoals in tijden van deze Corona crisis. Als een werkgever mensen met een Burn out als “losers” ziet, dan worden zij als eerste ontslagen.
  • In een sollicitatiegesprek met bijbehorende medische keuring komt de behandeling altijd naar voren. U bent verplicht het te melden bij de keuringsarts.
  • Bij het afsluiten van een AOV-verzekering is altijd de vraag of u ooit bent behandeld door een psycholoog.
  • Ook bij andere verzekeringen, zoals een levensverzekering komt de vraag weer terug en kan het een hogere premie tot gevolg hebben.

Werk gerelateerde aandoening

Zoals gezegd is een Burn out meestal werk gerelateerd. Het is de optelsom van onbalans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid. Als er bij 2 van deze 3 pijlers iets misgaat ligt de Burn out op de loer. Daarbij is de werksituatie (werkdruk, stress, arbeidsconflict) vaak doorslaggevend. En dat komt niet in de laatste plaats, omdat het ook de op het oog de meeste eenvoudige weg lijkt. Jezelf ziekmelden is vaak eenvoudiger dan het oplossen van privéproblemen. Het ligt dus voor de hand om in eerste instantie daar het begin van het herstel te zoeken. En dan niet eens bij de persoon, maar de werkomgeving (kantoortuin) of werkomstandigheden. Alleen echt duurzaam herstel dient zich te richten om de oorzaken en gevolgen bij alle genoemde pijlers. Het weer in balans brengen hiervan zorgt voor een blijvend resultaat.

Kosten

Het probleem zit hem in de kosten. Een psychische behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis (dus niet Burn out) wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Een Burn out herstel behandeling komt voor rekening van de werkgever en lijkt dus in eerste instantie niet aantrekkelijk. Wat wordt vergeten is het feit, dat een zieke werknemer met een modaal inkomen, ongeveer € 400,-- per dag kost. Als de psychische behandeling dus ongeveer 8 maanden duurt en een “normaal ” Burn out herstel traject 3 tot 4 maanden is de rekensom eenvoudig te maken.

Psychische behandeling

Een behandeling door een psycholoog of psychiater versterkt de persoonlijkheid. Dit kan heel plezierig zijn voor mensen met heel weinig zelfvertrouwen, maar kan ook nadelig werken. Zo is het stellen van grenzen heel populair. Binnen een bedrijf of afdeling kan dit ook als star worden ervaren en de nodige spanning en irritatie veroorzaken. Voor degene zelf lijkt het een soort bescherming, maar de hele dag nadenken over je grenzen werkt ook verlammend.

geen stigma, maar benaderen vanuit werk prive en persoonlijkheid

Welke methode?

Het is dus heel belangrijk om goed na te denken over het herstel van een Burn out. Nu is dat nadenken vaak een probleem voor mensen op de rand van een Burn out. Zoek daarom tijdig ondersteuning bij het nemen van de beslissing en vraag advies over de vervolgstappen. Een gespecialiseerde coach (aangesloten bij NOBCO) herkent oorzaken en gevolgen van een Burn out al vrij snel en kan dus ook goed adviseren over het beste traject. Zo zal er bij een ernstige persoonlijkheidsstoornis altijd geadviseerd worden een psycholoog te raadplegen. De behandeling kan echter heel goed samengaan met het volgen van een breder herstel traject.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.