+31(0) 75 711 28 22 / contact   
DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET
Wat is een Burn out?
ENG   
NL   

Main Content

Wat is een Burn out?

Voor de signalen van een (dreigende) Burn out zoeken wij aansluiting bij hetgeen daarover is opgenomen in de registratie richtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De verschijnselen zijn grofweg onder te verdelen in mentale klachten, zoals:

 • concentratieverlies,
 • emotioneel labiel,
 • vergeetachtigheid,
 • kort lontje,
 • minder goed sociaal en in het werk functioneren.

Daarnaast zijn er vaak fysieke klachten, zoals:

 • slaapgebrek,
 • extreme moeheid,
 • hoofdpijn,
 • nekklachten,
 • futloos, 
 • ander lichamelijk ongemak.

Een combinatie van de bovengenoemde factoren leidt tot overspanning, als er verschillende stress veroorzakende factoren bij komen op het werk. De genoemde registratierichtlijn combineert overspanning langer dan 6 maanden, uitputtingsverschijnselen en een cynische werkhouding tot Burn out.

Informatie en contact

 

Herstel van een Burn out

Om te beginnen dient er  door een deskundige, zoals de huisarts of de bedrijfsarts, geconstateerd te worden, dat niet een andere (persoonlijkheids)stoornis de oorzaak vormt van de klachten.
Om te komen tot een duurzaam en snel herstel van de Burn out, is het belangrijk een aantal stappen zorgvuldig en onder begeleiding te doorlopen.

De aanleiding

Welke signalen doen zich precies voor en hoe zijn die te verklaren. Bijvoorbeeld door verandering in privé of werk. Bedenk daarbij, dat de oorzaak verder in het verleden kan liggen. Mensen die gevoelig zijn voor Burn out hebben de neiging actief te reageren op problemen. Ze zetten een tandje bij, nemen werk mee naar huis. Ze voelen zich verantwoordelijk en willen heel graag presteren. Ze denken alles wel af te krijgen. Vaak ten koste van hobby's, relaties en andere ontspanningsmomenten. En dat houden ze vaak lang vol, totdat er iets flink tegenzit of er is een privé probleem. Dan dreigt een Burn out met controleverlies, het korte lontje naar de omgeving en tenslotte het omvallen.

Accepteren en werken aan een oplossing

Het constant vechten tegen voornoemde verschijnselen kost veel energie. Daar moet dus een oplossing voor gezocht worden. Bij voorkeur voor alle oorzaken van de genoemde signalen. Daarbij staat steeds de vraag centraal of iets veranderd of geaccepteerd moet worden. Dat zal per persoon flink verschillen. De één houdt bijvoorbeeld van verantwoordelijkheden en kan daar ook mee omgaan. De andere krijgt ze, maar wordt er heel ongelukkig van.

Informatie en contact

 

Het wankel evenwicht

Door de Burn out is de belastbaarheid van iemand flink teruggelopen. Om weer normaal te kunnen functioneren, moet er hard gewerkt worden aan een verhoging hiervan. Tegelijkertijd dient de taak- en functie belasting op het niveau van de persoon afgestemd te worden. Dit kan van tijdelijke aard zijn. Als dit niet zorgvuldig wordt aangepakt, is er sprake van onbalans en zal iemand al snel terugvallen. Vergeet daarbij vooral niet wat de belasting in de privé situatie is. Alle aspecten tellen mee, dus ook de mentale belasting, bij het bepalen van hetgeen iemand aankan. Bijvoorbeeld boos blijven op een werkgever of een ex-partner, zijn allemaal factoren die van invloed zijn.

Elk nadeel…….

Negatieve signalen kunnen ook een aanleiding zijn om zaken eens op een andere wijze te bekijken. Cruijff wist het al: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Door zich af te vragen of een bepaalde taak of functie wel passend is ontstaan nieuwe inzichten. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de werkgever. Is hij of zij bereid mee te denken over veranderingen of aanpassingen? Een positieve houding zal ook een positief effect hebben op de bereidheid hieraan mee te werken door de werknemer.

Verantwoording

Een van de signalen is een cynische houding ten opzichte van het werk en/of de werkgever. In deze stap staat centraal, dat een arbeidsovereenkomst twee verantwoordelijke partijen kent. Het is voor de werknemer langzaam wel duidelijk, dat hij of zij verantwoordelijk is voor alle besluiten over zijn of haar (werkzame) leven. Alles met respect en vertrouwen naar anderen, dus ook naar de werkgever. Omgekeerd is dat natuurlijk ook van toepassing op werkgevers, leidinggevenden en collega's. Een Burn out is een heel geschikt moment om ieders verantwoordelijkheden eens te herijken.

Sociale steun

Een veelvoorkomend signaal is het feit, dat men het gevoel heeft, dat sociale steun van collega's en/of de leidinggevende, ontbreekt. Uitgezocht moet worden, waardoor dit gevoel is ontstaan. Veelal is er sprake van veranderingen, zoals een reorganisatie of een bedrijfsfusie. Vergeet niet de impact van het invoeren van flexibele werkplekken of nog erger “de kantoortuin”. Voor de één een zegen, voor de ander een ramp. Een werkplekonderzoek breng dit soort problemen goed in beeld en komt ook met aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Resultaat

Nadat de signalen in beeld zijn gebracht en passende oplossingen zijn gevonden, zal iemand met nieuwe energie, weer zijn of haar bijdrage gaan leveren. Als gevolg van de echte aandacht voor de problemen, vaak met meer werkplezier, socialer gedrag, productiever en creatiever. Wij noemen dat de “voordelen van een Burn out”. Een goed herstel zorgt ervoor, dat iemand sterker wordt.

Lees meer over stress, de oorzaken en de gevolgen.

Bekijk de informatie over de Burn out herstelreis

effectief realistisch betrokken