+31(0) 75 711 28 22 / contact   
SIGNALEN VAN EEN BURN OUT
naderende Burn out
ENG   
NL   

Main Content

Wat zijn de verschijnselen van een naderende Burn out?

 Signalen van een Burn out

Signalen van overspanning en Burn out

Een Burn out is het gevolg van langdurig functioneren op een te hoog stress niveau. Vaak een complex van factoren en omstandigheden, welke zorgt voor een onbalans van de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid.

Welke signalen doen zich precies voor. Bijvoorbeeld door verandering in privé of werk. Bedenk daarbij, dat de oorzaak verder in het verleden kan liggen.

De signalen of de kenmerken van een naderende Burn out zijn grofweg in te delen in vier omstandigheden of categorieën:

 • Werkinhoudelijk
 • Sociaal
 • Persoonlijk
 • Privé

Belangrijk is daar bij te bedenken, dat het altijd gaat om een verandering van gedrag van mensen. Als iemand altijd veel fouten maakt, is dat voor die persoon nog geen signaal van overspanning.

Werkinhoudelijk

 • Fouten maken, terwijl iemand dat voorheen niet deed.
 • Taken niet afkrijgen, zonder dat er wezenlijk iets is veranderd.
 • Een betrouwbare collega, die steeds minder beloftes nakomt.
 • Hij of zij vergeet steeds meer belangrijke en onbelangrijke zaken.
 • Zaken zijn steeds moeilijker te overzien.
 • Mensen worden steeds minder creatief in het vinden van oplossingen.
 • Meer en meer wordt het werk gestapeld.

Sociaal

 • Het lontje wordt steeds korter met als gevolg ruzie met collega’s over de kleinste dingen.
 • Meer klagen over wat er niet goed gaat in het bedrijf.
 • Heel vervelend is het als er bij klanten geklaagd gaat worden.
 • Op het werk worden overleggen ontweken. Wegduiken bij leuke bijeenkomsten.
 • Ongewenste verandering in gedrag, minder empathisch.
 • Iemand wordt onberekenbaar in de omgang. Kan zomaar ontploffen.
 • Mensen worden minder betrouwbaar in gesprekken.

Persoonlijk

 • Iemand gaat er steeds meer onverzorgd uitzien, zoals haren kammen en schoon overhemd.
 • Steeds meer geklaag over pijntjes, zoals nek en rug.
 • Steeds vaker kort verzuim met onduidelijke klachten.
 • Een van de belangrijkste kenmerken is vermoeidheidsverschijnselen. Men raakt uitgeput.

Privé

 • Mensen raken in de financiële problemen. Vaak buiten hun schuld. Er over praten is heel moeilijk.
 • Problemen in de relationele sfeer. Ook dit is niet iets wat eenvoudig bespreekbaar is.
 • Ernstige ziekte van partner, kinderen, ouders of andere naasten.
 • Het overlijden van een naaste heeft een enorme impact op iemands gedrag.

Mensen die gevoelig zijn voor Burn out hebben de neiging actief te reageren op problemen. Ze zetten een tandje bij, nemen werk mee naar huis. Ze voelen zich verantwoordelijk en willen heel graag presteren. Ze denken alles wel af te krijgen. Vaak ten koste van hobby's, relaties en andere ontspanningsmomenten. En dat houden ze vaak lang vol, totdat er iets flink tegenzit of er is een privé probleem. Dan dreigt een Burn out met controleverlies, het korte lontje naar de omgeving en tenslotte het omvallen.

Hulp zoeken

Herken je de signalen bij jezelf of bij een collega? Ga dan tijdig op zoek naar hulp. Maak zaken bespreekbaar en bedenk daarbij dat mensen het vaak zelf niet eens zien aankomen. Herstellen van een Burn out of nog beter het voorkomen ervan, is heel goed mogelijk. Met een goede ondersteuning en hier en daar wat aanpassingen kun je er sterker uitkomen en de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.