+31(0) 75 711 28 22 / contact   
KANARIE IN DE KOLENMIJN
kanarie in de kolenmijn
ENG   
NL   

Main Content

Burn out: De kanarie in de kolenmijn.

kanarie in de kolenmijn

Als Pietje van zijn stokje viel was dat een waarschuwing voor de mijnwerkers.*

Maar dat was vroeger.
Nu werken we veilig op het kantoor of in een bedrijf waar veiligheid veelal gewaarborgd wordt.

De kanarie in de kolenmijn

Toch valt er soms iemand ’van z’n stokje’ c.q. raakt overspannen of belandt met een Burn out thuis. Dat betekent meestal voor de collega’s: Nog een steentje erbij en harder doorwerken voor het beoogde bedrijfsdoel door dezelfde ‘mijngang’.

Persoonsgebonden of werkomgeving?

Als leidinggevende kun je je afvragen waarom er niet meer ‘gezongen’ wordt of gewoon negeren wat er gebeurt. Het eenvoudigste lijkt het de kanarie op te laten lappen door de artsen of als dat niet meer lukt:

‘Voor jou 10 anderen’.

Voor jou 10 anderen

Signaal?

Het team of de afdeling zwoegt door in dezelfde richting. Er is wat minder lucht, ze worden wat kortademiger, maar verwachten een goede arbeidsethos. Of is er meer aan de hand? Is het een signaal om naar te luisteren. Mogelijk Is er een ongezonde situatie en is het wachten tot de volgende omgaat. De gezondheid van een mens (of vogeltje) hangt niet alleen af van zijn persoonlijkheid, ook de omgeving is hier een bepalende factor. Misschien toch wat licht en lucht genereren, zodat er nieuwe dingen kunnen ontstaan met nieuwe mogelijkheden.

Motivatie

Ruimte voor regelmogelijkheden en exploratie kan een betere werksfeer en creativiteit bevorderen. Bovendien voor nieuwe inzichten zorgen. Hierdoor kan de interne motivatie gestimuleerd worden. Mensen die werken met een intentie van binnen uit (bv. trots en competentie) in plaats van opgelegde dwang (bv. baanverlies ) of beloning (salaris) presteren meestal beter. Mits goed begeleid kan dit voor een bedrijf nieuwe kansen, nieuwe producten of nieuwe diensten met nieuwe klanten opleveren. Bovendien minder verzuim en een betere status.
Trots op hun eigen inbreng, gaan medewerkers vaak zelfs dezelfde dingen doen uit eigen motivatie, die ze voorheen onder dwang niet deden.

Habitat

Niet elke medewerker is hetzelfde. Er zijn natuurlijk ook medewerkers die zich het beste voelen met gewoon rechtdoor te ‘hakken’. Individuele benadering is belangrijk evenals een complementair team. Ga het gesprek aan met elkaar of laat een deskundige met ervaring en een andere blik hier advies in geven. Het resultaat kan het bedrijf uiteindelijk veel winst opleveren.
Een kanarie (persoon) in de passende habitat (werkomgeving) kan en zijn kwaliteiten gebruiken en een waardevolle bijdrage voor bedrijf leveren.

gemotiveerde werknemer

*Wikipedia:
Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. Omdat een kanarie veel sneller adem haalt, klein is en een hoge stofwisseling heeft in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de vogel zeer snel als het dodelijk gas koolmonoxide aanwezig is. De mijnwerkers hebben dan nog de gelegenheid om de plek des onheils te verlaten. Mogelijk komt hier ook de uitdrukking 'van je stokje gaan' vandaan. In 1986 begon in Engeland de vervanging van kolenmijnkanaries door moderne meetmethoden voor koolmonoxide.


effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.