+31(0) 75 711 28 22 / contact   
SNEL HERSTELLEN VAN EEN BURNOUT
Snel herstellen van een Burn out
ENG   
NL   

Main Content

Hoe kun je snel herstellen van een Burn out?

snel herstel na burnout

Snel herstel van overspanning of Burn out

Het is maar een relatief kleine stap van overspannen naar Burn out. Wat zijn zoal de verschijnselen van overspannenheid? Denk dan aan: prikkelbaar, moe, slecht slapen, controleverlies, spanning binnen een relatie, concentratieproblemen en vergeetachtigheid.
Bij een combinatie van deze verschijnselen kan de huisarts al snel concluderen, dat er sprake is van overspannenheid. Om te kunnen spreken van Burn out, als beroepsziekte, heeft het Nederlands Centrum voor beroepsziekten daar nog een paar verschijnselen aan toegevoegd. Zo moeten de verschijnselen voor meer dan 50% werk gerelateerd zijn, de situatie moet al meer dan 6 maanden duren en gepaard gaan met extreme vermoeidheid.

Snel aan het werk.

Van veel mensen horen we dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk willen. Maar dan wel op een duurzame manier, om terugval te voorkomen. Een paar weken rust en gewoon weer beginnen leidt in 90% tot wat wij noemen de draaikolk van het zwarte gat, een nieuwe Burn out of zelfs een depressie. Ons advies is om de oorzaken van de Burn out structureel aan te pakken. Onderstaand een route, die leidt naar een duurzame, structurele, werkhervatting binnen drie tot vier maanden.

Hoe kwam de emmer vol?

De oorzaak is nooit een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Is jouw emmer soms te klein? Stel je te veel eisen aan jezelf? Zijn de privéomstandigheden heel belangrijk of zijn de problemen meer werk gerelateerd? Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een tijdsdruk. Of gaat het om waardering, is er een verandering in de werkplaats (een kantoortuin)? Mis je sociale steun van collega's of van een leidinggevende?

De lat opnieuw plaatsen.

Mensen die gevoelig zijn voor een Burn out hebben vaak grote moeite met de hoogte van de lat. Met andere woorden: Hoe hoog stel je de eisen aan jezelf? Of worstel je met de eisen, die een ander aan je stelt. Hoe zit het met de werkplek? Stelt de werkplek hoge eisen aan jouw aanpassingsvermogen of voelt het heel prettig? Kortom: Hoe hoog ligt iedereen de lat? En hoe realistisch is dat?  Is het redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan de eisen of zijn ze veel te hoog? Allemaal vragen en antwoorden die een plek moeten krijgen. Of het nu gaat om de werkgever, de werknemer of de privéomstandigheden.

Realistisch evenwicht.

Een mens zoekt altijd balans in Werk, Privé en Persoonlijkheid. Een evenwicht tussen hetgeen wat er van je gevraagd wordt en die dingen, die je daadwerkelijk aankunt. Van grote invloed daarop zijn de eisen, die je daaraan zelf stelt. (Ofwel: Je bent zelf een belangrijke factor) Zo hebben mannen meer moeite met emotionele beroepen. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. Vaak moeten er verschillende zaken worden aangepakt om de balans weer in evenwicht te krijgen. Op basis van gezond realisme ontstaat vervolgens een meer duurzame arbeidsrelatie.
Wat wil jij eigenlijk?
Als je de dingen doet die je leuk vindt, in een omgeving die bij je past, dan krijg je energie. Die zorgt ervoor, dat je veel meer aankunt. Positieve energie zorgt voor meer inzet en creativiteit bij je baan. Soms kun je dingen eens op een andere manier bekijken of aanpakken.

Waarom doe je wat je doet?

Hoeveel verantwoording heb je en hoeveel denk je dat je hebt? Vaak zit hier een verschil in. Betrek daarbij ook de afspraak met de werkgever. Een conflict op een positieve manier oplossen levert voor beiden heel veel op. Soms door simpele aanpassingen of schuiven met verantwoordelijkheden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een conflict of een gevoel van onvrede ontstaat ook door onrechtvaardige besluitvormingsprocessen. Ook in privé is het goed om dit soort zaken eens op een objectieve manier te bekijken. Dat geeft duidelijkheid en daarmee ook rust.

Sociale behoefte.

Iedereen wil graag respect en vertrouwen van anderen. Eens rustig nadenken over de verschillende sociale aspecten van familie en vrienden. Hoeveel sociale steun krijg je van je collega's? En hoeveel sociale steun krijg je eigenlijk van je leidinggevende? Is er niet sprake van een relationele onrechtvaardigheid, om die beladen term eens te gebruiken. Het gaat nu eenmaal om het sociale gevoel van mensen. Dat geeft of dat kost ontzettend veel energie.

Afstand nemen.

Voor mensen die er flink doorheen zitten is de reis, die we aanbieden, een uitkomst. . Een volledig verzorgd programma met intensieve begeleiding, mooie wandelingen, veel tijd om na te denken en vooral de gelegenheid om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Dit alles in een omgeving vol met energie, zon, natuur en gastvrije mensen.

Resultaat.

Het resultaat van de voorgaande route is een fitte persoonlijkheid, die inmiddels zichzelf veel beter kent. Weet wat hij of zij wel of niet kan en vooral wat hij of zij wil bereiken. De mentale, fysieke en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de Burn out deed je blijkbaar bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten of die veel te veel energie kostten. Daar ben je nu achter gekomen en je hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met de functie in het arbeidsproces. Hopelijk is hier ook een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel realistischer betrokken bij het bedrijf.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan bieden wij voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.