+31(0) 75 711 28 22 / contact   
STERKE PERSONEN RAKEN OOK BURNOUT
Ook sterke personen kunnen Burn out raken
ENG   
NL   

Main Content

Ook sterke persoonlijkheden raken Burn Out!

Zieke  en verzuim door een burn out. Hoe ontstaat een burn out?

Burn Out = onbalans.

Waarom herstelt de ene mens snel van een Burn out en blijft de ander schijnbaar onnodig langdurig ziek? Wat zijn de oorzaken, gevolgen en vooral oplossingen om veel meer mensen snel te laten herstellen.

Een indringende beschouwing over oorzaken, gevolgen en oplossingen. Waarom werkt de algemene aanpak vaak wel op de korte termijn, maar niet op de langere. Hoe kunnen we ons zorgsysteem aanpassen om te komen tot betere, snellere en dus ook goedkopere resultaten.

De drie pijlers

Ieder mens functioneert het beste als er een balans is tussen de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid. Dat geeft de energie om te ontwikkelen en jouw passie te volgen.

Burnout factoren: werk, persoonlijkheid en prié omstandigheden

Werkstress.

Zo leidt langdurige werkstress tot een onbalans bij die pijler. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals werkdruk, gebrek aan autonomie, slecht functionerend team, weinig waardering of het bedrijf zit in een moeilijke periode (Corona).

Die onbalans zal niet direct leiden tot een Burn out als Privé en Persoonlijkheid stabiel zijn. Een goede relatie die jou begrijpt in combinatie met een sterke persoonlijkheid zorgen voor de nodige veerkracht en energie. Een korte pauze in het werk (vakantie) is dan vaak voldoende om de balans terug te brengen.

Als werk men teveel wordt kunnen sterke persoonlijkheid en goed prive omstandigheden dat wel compensseren

Als de problemen in het werk gepaard gaan met een aanslag op de persoonlijkheid gaat het mis. Bijvoorbeeld iemand met een lichte vorm van autisme of HSP komt te werken in een rumoerige kantoortuin. Of iemand krijgt te maken met slechte psychosociale arbeidsomstandigheden, zoals pesten , seksuele intimidatie of discriminatie.

Dit in combinatie met een (te) hoge werkdruk is de opmaat naar overspanning. Lichaam en geest zijn niet langer in staat voldoende energie aan te maken. Deze “roofbouw” leidt onherroepelijk tot een Burn out.

Als werk men teveel wordt  en de persoonlijkheid is instabiel, onstaat er een probleem ook al is de privé situatie optimaal

In Nederland is het conform de bestaande richtlijnen gebruikelijk om iemand met genoemde klachten naar een psycholoog te sturen. Deze zal zich in eerste instantie richten op het versterken of herstellen van de Persoonlijkheid. Hierdoor komen er tijdelijk weer 2 van de 3 pijlers in balans en zal het weer even lukken om de problemen op het werk aan te kunnen.

Stel je bent een sterke en stabiele persoonlijkheid. Als het vervolgens op het werk slecht gaat en er ontstaan privé problemen, zoals scheiding, overlijden, zieke partner of financieel, ontstaat opnieuw het risico van de Burn out. Met alleen een stabiele Persoonlijkheid kun je de problemen niet oplossen.

Als werk men teveel wordt en privé zijn er ook problemen, dan ontstaat er een probleem ook al heb je een sterke persoonlijkheid

Het in deze situatie toepassen van de richtlijnen zal leiden tot versterking van de Persoonlijkheid.

De vraag is echter: Hoe sterk ga je die Persoonlijkheid maken om de problemen van Privé en Werk te kunnen dragen.

Als werk men teveel wordt kunnen sen privé zijn er problemen, dan kun je met het richten op  de persoonlijkheid moeilijk blijvende gezondheid bereiken

Een stabiel herstel op de langere termijn kan, naar onze mening, alleen maar door het aanpakken van alle factoren. Door deze goed in kaart te brengen krijg je zicht op alle knelpunten en is het mogelijk om deze stuk voor stuk op te lossen.

Persoon met burnout hestellen door alle causale factoren te onderzoeken. Door te betrekken van bv. psycholoog, coach, huisarts, bedrijfsarts, hrm, werkgever en partner

Dit vereist een soepele samenwerking tussen aan de ene kant de ondersteuners, zoals werkgever, HRM, partner en vrienden en aan de andere kant de professionele hulpverleners, zoals psycholoog, huisarts, bedrijfsarts en herstelcoach. Met name de coördinerende taken van een coach zorgen voor een soepele samenwerking die leidt tot een snel en duurzaam herstel.


effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.