+31(0) 75 711 28 22 / contact   
VERWACHTING VS REALITEIT
Overspanning en Burn out
ENG   
NL   

Main Content

De kloof tussen verwachting en realiteit in het werk

Verwacting van een comlpiment.

Bij elke relatie op het werk is er sprake van bepaalde verwachtingen en de realiteit. Als die min of meer met elkaar in overeenstemming zijn is er sprake van een goede relatie. Dan kan het gaan over werknemers en leidinggevenden, maar ook tussen collega’s onderling. Ook bij de relatie met klanten is het van belang de verwachtingen van de klant in overeenstemming te laten zijn met de realiteit.

De realiteit

In de praktijk ziet het er vaak heel anders uit. Dan liggen verwachting en realiteit een flink eind uit elkaar. Mensen verwachten regelmatig een compliment van hun leidinggevenden. De realiteit is dat er alleen gepraat wordt over fouten. Ook klantrelaties staan regelmatig onder druk. Je doet je best voor een klant en denkt iets op te bouwen. Het volgende moment kiest de klant voor een concurrent, omdat die net iets goedkoper is.
Uit al onze coaching gesprekken blijkt altijd dat het verschil tussen verwachting en realiteit zorgt voor stress.

Men voelt zich niet gewaardeerd, ze dachten onmisbaar te zijn en de demotivatie slaat toe. Hoe groter het verschil hoe meer stress er ontstaat. Als dat langer duurt en men is niet in staat een verandering aan te brengen, wordt het risico op uitval door ziekte steeds groter. Mensen komen thuis te zitten met een behoorlijke frustratie en voor je het weet zit je samen in een arbeidsconflict.

De kloof verkleinen

De oplossing ligt in het verkleinen van de kloof tussen verwachting en realiteit. Dat kan door aan de ene kant de verwachtingen naar beneden bij te stellen en aan de andere kant de realiteit te beïnvloeden. Dat kan op heel veel verschillende manier en is sterk afhankelijk van de werksituatie en de betrokken personen. Wil je weten hoe jij de kloof kunt verkleinen bel dan Peter +31 (0)6-2071 2438 of mail info@futuraesperanza.com

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.