+31(0) 75 711 28 22 / contact   
WAT KOST EEN BURN OUT?
Wat kost een zieke werknemer voor de werkgever?
ENG   
NL   

Main Content

De kosten van een Burn out voor de werkgever?

wat kost een burn out

Wat kost een burn out?

Een aantal toonaangevende instituten in Nederland zoals het CBS, het Trimbos-instituut en TNO, buigen zich jaarlijks over deze vraag. Allereerst is dan interessant wat gemiddeld een zieke werknemer per dag kost. De meest recente rekensommen laten zien, dat u dan moet denken aan € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000, --,  zijnde modaal. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Loondoorbetaling: 153 euro
  • Kosten vervanging: 146 euro
  • Verlies productie/dienst: 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
  • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
  • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Dus het zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productie en/of dienstverlening, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Verzekering.

Als ondernemers zijn verzekerd, dan is er een grote keus. Die keuze wordt komend jaar nog veel groter met de introductie van de MKB Verzuimverzekering. Veel ondernemers weten echter niet goed, waarvoor zij nu zijn verzekerd. Zo gaan ze er van uit, dat zij voor het grootste deel van de hiervoor genoemde kosten zijn verzekerd. In de praktijk valt dit behoorlijk tegen. Zo is men bijna nooit verzekerd voor de kosten van vervanging. En ook niet voor het verlies van productie of dienstverlening. Bij elkaar circa € 200,-- per dag.

Rekening houdend met het feit, dat het herstel van een Burn out ongeveer een jaar in beslag neemt, wordt berekend, dat de totale kosten van een gemiddelde werknemer met Burn out liggen tussen de € 100.000,-- en de € 120.000, --.
Uit recent onderzoek blijkt, dat ongeveer 14% van de werkende mensen in Nederland in meer of mindere mate kampt met Burn out klachten. Kortom een serieus probleem, dat vraagt om een serieuze aanpak.

Het loont dus behoorlijk de moeite om te proberen de hersteltijd, van met name mensen die te maken hebben met overspanning en Burn out, aanzienlijk te verkorten.

Hoe werkt het eigenlijk in de praktijk?

Richtlijnen.

In Nederland zijn we gek op richtlijnen. Als iemand zich meldt bij de huisarts en het lijkt op een Burn out, dan pakt deze een speciale richtlijn uit de kast en verwijst iemand naar de POH van de eigen praktijk of naar een psycholoog. Dat is ook logisch, want de richtlijn is voor het overgrote deel opgesteld door psychologen. Hier vallen echter twee zaken op. Met enige regelmaat wordt aangeven dat Burn out geen psychische ziekte is. Als tweede zal een psycholoog zich richten op de persoonlijkheid. Dat is zijn of haar vakgebied. Het staat echter lang niet vast, dat de hoofdoorzaak van de Burn out daarin gezocht moet worden. In de praktijk is het een onbalans tussen persoonlijkheid, werk en privéomstandigheden.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de bedrijfsarts. Ook die heeft speciale richtlijnen, waarin wordt verwezen naar een psycholoog. In de nieuwste richtlijn wordt gelukkig wat meer aansluiting gezocht bij de realiteit en de werksituatie. De daadwerkelijke invulling in de praktijk zal echter nog een flinke tijd duren.

Werkhervatting

De meningen van de deskundigen lopen nogal uiteen als het gaat om werkhervatting. De een adviseert om langdurig te gaan wandelen, de ander cursussen als Mindfulness etc. Wij zijn van mening, dat het belangrijk is dat iemand zo snel mogelijk weer contact heeft met zijn bedrijf. Iemand met een Burn out wil namelijk heel graag werken, maar de geest en het lichaam werken even niet mee. Het hoeft ook nog geen werkhervatting te zijn, maar te lang uit het zicht verdwijnen heeft alleen maar negatieve gevolgen.
Zo is uit onderzoek gebleken, dat er na een periode van ziekteverzuim van ongeveer zes maanden een soort omslag plaatsvindt. De persoon in kwestie geeft het een beetje op en het bedrijf heeft inmiddels de opengevallen functie herverdeeld. Dit maakt een terugkeer nog veel moeilijker.

Losers

Van belang is de houding van de werkgever of de leidinggevende als het gaat om medewerkers met een Burn out. Als die worden beschouwd als een soort “losers” dan zal dit de terugkeer niet bevorderen. Onze ervaring is het tegenovergestelde. Het zijn juist de harde werkers, de betrokken mensen, die graag een stapje meer doen om een klus te klaren. Die betrokkenheid is ook hun valkuil en zorgt voor het risico van een Burn out. Goed onderzoek en overleg zorgt voor snel herstel en nog meer betrokkenheid.

Interventie

Met een krachtige persoonlijke interventie gericht op het, binnen korte tijd, opnieuw in balans brengen van de drie pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid is het mogelijk om binnen drie maanden weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Misschien niet voor de volle 100%, omdat dit van meerdere factoren (zoals de functie, collega’s) afhankelijk is, maar wel met een positieve instelling.

Resultaat

De medewerker die is hersteld van zijn of haar Burn out wordt een stuwende kracht in de organisatie en geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. En heel belangrijk is de korte hersteltijd en dus de enorme kostenbesparing van vele tienduizenden euro’s.


Maatwerk

Spreekt onze strakke aanpak je als werkgever of werknemer aan, neem dan vandaag nog contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, welke aanpak op dit moment het beste resultaat oplevert.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.