+31(0) 75 711 28 22 / contact   
BURN OUT IN HET NOTARIAAT
Wachtlijsten in de psychiatrie
ENG   
NL   

Main Content

Burn out in het notariaat

wachtlijst voor behandeling gezondheidszorg

Een moeilijk onderwerp, want het is misschien slecht voor je carrière!

Uit mijn regelmatige contacten met notariskantoren in het hele land hoor ik steeds vaker het onderwerp Burn out langskomen. Niet alleen is er een sterke toename van psychische problematiek, maar er rust blijkbaar nog een sterk taboe op. Ik kan mij daar best iets bij voorstellen.

Imago schade

Aan de ene kant zorgt de maatschappij ervoor, dat zeker de jonge medewerkers dermate onder druk staan om te presteren, dat zij een groot risico op een Burn out lopen. Zij worden als toekomstig notaris geacht geen fouten te maken. Daarbij ook nog eens lange werkdagen maken en op afroep beschikbaar zijn voor een spoedtransactie. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits er maar geen taboe op zou rusten. Zeker in de wat hoger opgeleide kringen wordt een Burn out nog vaak gezien als een ziekte voor losers. In werkelijkheid zijn het juist de serieuze, harde werkers, die de grootse kans lopen. Het staat dus heel slecht op je cv, als je aangeeft een Burn out te hebben gehad en daar bijvoorbeeld een jaar door hebt gemist. Ook het kantoor waar je voor werkt ziet een Burn out als een imago schade.

De oplossing is te vinden in een tweetal verschillen in aanpak. Als eerste moeten we af van het standaard toepassen van richtlijnen van huisartsen en bedrijfsartsen, dat iemand met een (dreigende) Burn out naar de psycholoog of de psychiater moet. In het merendeel van de gevallen is dat volstrekt overbodig. Sterker nog, in veel gevallen krijgt iemand een persoonlijkheidsstoornis aangemeten, omdat Burn out nu eenmaal niet in de DSM V voorkomt en het herstel mogelijk niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Die stempel blijft terugkomen bij iedere sollicitatie of verzekering.

Te lang en te veel stress

Ten tweede is mijn mening, dat iemand met een Burn out zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Het grote kenmerk van een Burn out is namelijk dat het hoofd nog graag wil, maar dat het lichaam het tijdelijk opgeeft. Veelal als gevolg van een complexe mix van zakelijk en privé, waardoor te lang en te veel stress is veroorzaakt. Uit onderzoek blijkt, dat er bij zes maanden een soort kritische grens wordt overschreden. Degene die thuis zit, heeft plotseling geen zin meer in werken en de taken zijn inmiddels verdeeld onder de collega’s.

Carrière

Dus een snelle, maar duurzame, werkhervatting zorgt ervoor, dat iemand na zijn of haar herstel gaat profiteren van de “voordelen van een Burn out”. Ik heb hierover een apart artikel geschreven. Door het slim combineren van werk en herstel, kan iemand redelijk normaal blijven functioneren, terwijl hij of zij een paar uur per dag aan het herstel werkt. Dit gaat veel sneller, als je betrokken blijft bij de organisatie. Omdat het heel goed mogelijk is, dit herstel min of meer anoniem te doen ontstaat er ook geen schade aan de carrière. En dat scheelt op zich alweer heel veel stress. Neem eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.