+31(0) 75 711 28 22 / contact   
MANAGER EN MENTORING
manager en mentoring. De manager / directeur en onzekerheden. Wil ik manager worden
ENG   
NL   

Main Content

Wil ik echt wel manager worden?

Op dit moment is er veel vraag naar managers, projectleiders en leidinggevenden. Dit biedt automatisch veel kansen voor jonge, net afgestudeerde, mensen. Het grote risico daarbij is, dat jij in het diepe gegooid worden. Zonder enige praktische ervaring is het lastig om stand te houden in een veeleisende baan.

Mensen doen niet wat jij wilt.

Als je dat constateert is het belangrijk om je zo objectief mogelijk af te vragen hoe dat komt. Er is een scala van redenen voor te bedenken. Zowel positief als negatief. Misschien heeft men je niet goed begrepen en moet je het nogmaals uitleggen. Op een andere manier misschien. Is iemand wellicht vastgeroest in oude gewoonten? Is er privé iets aan de hand waardoor de alertheid wat afneemt. Of is er sprake van bewust dwarsliggen? Ook dan is het goed om de ware reden te achterhalen.

Zaken lopen heel anders dan dat je hebt geleerd.

Tijdens je studie kom je in aanraking met de nieuwste technieken. Je collega’s hebben daar misschien nog nooit van gehoord. Bovendien is nieuw niet altijd beter. Mensen hebben nu eenmaal moeite met veranderingen. Ga aan de praat en probeer elkaar te respecteren en te begrijpen. Waarschijnlijk kun jij nog heel veel leren van ervaren mensen.

De verantwoordelijkheid blijkt veel groter vanwege een tekort aan ervaren personeel.

Tijdens je sollicitatie heb je een bepaald takenpakket afgesproken. Met een daarbij behorende verantwoordelijkheid. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt moet het werk echter worden gedaan met veel minder mensen en hebben degene daardoor een veel grotere verantwoordelijkheid. Die kan niet iedereen meteen aan, omdat je dat simpelweg niet kan overzien. Bespreek dit regelmatig met je leidinggevende en andere leden van het Management team. Vraag hulp bij ingewikkelde vraagstukken. Dat voorkomt fouten en stress.

De werkdruk en de bijbehorende stress zorgt voor een ongezonde werksituatie.

Stress is op zich heel gezonde om optimaal te kunnen presteren. Teveel stress en vooral langdurig zorgt voor een ongezond klimaat. Zorg voor voldoende ontspanning zowel op het werk als thuis. Uiteindelijk is dat beter voor iedereen. Leren op een respectabele manier grenzen aan te geven. Voorkomen dat je agenda volloopt en je mailbox ontploft. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen houd je het uiteindelijk veel beter vol. Pak zelf de regie over je leven. Anderen weten niet wat goed voor jou is, dat weet je alleen zelf.

Jonge managers met toekomstvragen.

Voor veel inhoudelijke vragen zijn talloze “adviseurs” te vinden. Collega’s, leidinggevenden, de branche vereniging of de verschillende leveranciers en klanten. Je kunt echter grote vraagtekens plaatsen bij de mate van onafhankelijkheid van deze “adviseurs”. Eenieder heeft zo zijn of haar eigen belang. Bovendien is het niet altijd handig om persoonlijke zaken te delen met je werkomgeving.
Ook voor andere gevoelige onderwerpen is het lastiger. Zoals de ervaringen van andere jonge managers en ondernemers. Waar worstelen zij eigenlijk mee en hoe lossen zij dat op?

Dan kan het heel fijn zijn om met leen onafhankelijke coach van gedachten te wisselen. Hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken. Alles in een veilige besloten omgeving. Eens praten over je besluit om manager te worden. Wil je het eigenlijk wel? Past het bij je karakter of heb je heel andere dromen. Je gevoelige punten bespreken en hoe je daarmee om kunt gaan.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.