+31(0) 75 711 28 22 / contact   
BURN OUT DOOR THUISWERKEN
Burn out door Covid
ENG   
NL   

Main Content

Burn out als gevolg van thuiswerken en de Corona maatregelen.

Burnout door Covid en Corona maatregelen

Is de huidige crisis de aanleiding of de druppel

Het is voor iedereen een rare tijd. Veel verwarring, onzekerheid, onduidelijkheid en angsten zorgen voor instabiliteit. Zeker bij mensen die voor de crisis al een tijdje functioneerden in een wankel evenwicht. Juist voor hen kan de Corona crisis net de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Voor anderen vormt de crisis misschien de aanleiding die de balans verstoort tussen Werk, Prive en Persoonlijkheid. Bijvoorbeeld: als de situatie thuis onrustig is, kan het thuis moeten werken mogelijk te belastend zijn. Voor deze grote groep is het zaak om dagelijks op de hoede te zijn ter voorkoming van een Burn out.

Van overspannen naar Burn out.

Het is maar een relatief kleine stap van overspannen naar Burn out. Wat zijn zoal de verschijnselen van overspannenheid? Denk dan aan: prikkelbaar, moe, slecht slapen, controleverlies, spanning binnen een relatie, concentratieproblemen en vergeetachtigheid.
Bij een combinatie van deze verschijnselen kan de huisarts al snel concluderen, dat er sprake is van overspannenheid. Het Nederlands Centrum voor beroepsziekten spreekt van een beroepsziekte als de verschijnselen voor meer dan 50% werkgerelateerd zijn, de situatie meer dan 6 maanden duurt en vooral gepaard gaat met extreme vermoeidheid.

Snel aan het werk.

Van veel mensen horen we dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk willen. Maar dan wel op een duurzame manier, om terugval te voorkomen. Een paar weken rust en gewoon weer beginnen leidt in 90% tot wij noemen de draaikolk van het zwarte gat, een nieuwe Burn out of zelfs een depressie. Ons advies is om de oorzaken van de Burn out structureel aan te pakken. Onderstaand een aantal aandachtpunten, die leiden naar een duurzame, structurele, werkhervatting binnen drie tot vier maanden.

Hoe kwam de emmer vol?

De oorzaak is nooit een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Is jouw emmer soms te klein? Stel je te veel eisen aan jezelf? Zijn de privéomstandigheden heel belangrijk of zijn de problemen meer werkgerelateerd? Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld grote werkdruk, zoals nu voor mesen in de zorg of andere essentiele beroepen. Of gaat het om waardering, is er een verandering in de werkplaats (een IC)? Mis je sociale steun van collega's of van een leidinggevende?

De lat opnieuw plaatsen.

Mensen die gevoelig zijn voor een Burn out hebben vaak grote moeite met de hoogte van de lat. Met andere woorden: Hoe hoog stel je de eisen aan jezelf? Of worstel je met de eisen, die een ander aan je stelt. Hoe zit het met de werkplek? Stelt de werkplek hoge eisen aan jouw aanpassingsvermogen of voelt het heel prettig? Kortom: Hoe hoog ligt iedereen de lat? En hoe realistisch is dat? Is het redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan de eisen of zijn ze veel te hoog? Allemaal vragen en antwoorden die een plek moeten krijgen. Of het nu gaat om de werkgever, de werknemer of de privéomstandigheden.

Realistisch evenwicht.

Een mens zoekt altijd balans in werk en privé. Een evenwicht tussen hetgeen wat er van je gevraagd wordt en die dingen, die je daadwerkelijk aankunt. Van grote invloed daarop zijn de eisen, die je daaraan zelf stelt. (Ofwel: Je bent zelf een belangrijke factor) Zo hebben mannen meer moeite met emotionele beroepen. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. OP basis van gezond realisme moeten er verschillende zaken worden aangepakt om de balans weer in evenwicht te krijgen.

Wat wil jij eigenlijk?

Als je de dingen doet die je leuk vindt, in een omgeving die bij je past, dan krijg je energie. Die zorgt ervoor, dat je veel meer aankunt. Positieve energie zorgt voor meer inzet en creativiteit bij je baan. Soms is het verstandig om dingen eens op een andere manier te bekijken of aan te pakken. Weloverwogen keuzes maken voor een energieke toekomst.

Waarom doe je wat je doet?

Hoeveel verantwoording heb je en hoeveel denk je dat je hebt? Vaak zit hier een verschil in. Betrek daarbij ook de afspraken met de werkgever, zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Ook een conflict op een positieve manier oplossen levert voor beiden heel veel op. Soms met simpele aanpassingen of schuiven met verantwoordelijkheden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een conflict of een gevoel van onvrede ontstaat ook door onrechtvaardige besluitvormingsprocessen. Ook in privé is het goed om zaken eens op een objectieve manier te bekijken. Dat geeft duidelijkheid en daarmee ook rust.

Sociale behoefte.

Iedereen wil graag respect en vertrouwen van anderen Eens rustig nadenken over de verschillende sociale aspecten van familie en vrienden. Hoeveel sociale steun krijg je van je collega's, vrienden en familieleden? En hoeveel sociale steun krijg je eigenlijk van je leidinggevende? Is er niet sprake van een relationele onrechtvaardigheid, om die beladen term eens te gebruiken. Het gaat nu eenmaal om het sociale gevoel van mensen. Dat geeft veel positieve of kost veel negatieve energie.

Resultaat.

Het resultaat van de voorgaande route is een fitte persoonlijkheid, die inmiddels zichzelf veel beter kent. Weet wat jij wel of niet kan en vooral wat je wilt bereiken. De fysieke, mentale en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de Burn out deed je blijkbaar bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten of die veel te veel energie kosten. Daar ben je nu achter gekomen en je hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met de functie in het arbeidsproces. Hopelijk is hier ook een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel realistischer betrokken bij het bedrijf.

jouw plan om het doel te bereiken moet in de praktijk soms aangepast worden.

Inspiratie.

Herken je jezelf in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt de methode Futura Esperanza jou voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Een combinatie van bestaande methodieken, nieuwe inzichten, persoonlijke kennis en ervaring. Gestructureerd werken aan het herstel van de balans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid. Zo bieden wij iedereen een programma op maat, omdat geen mens hetzelfde is.

Pak vandaag nog de regie over je herstel en neem contact met ons op. Dan kunnen we samen bepalen wat voor jou op dit moment het beste resultaat oplevert.

Meer weten over burnout herstel?

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.